Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2021)

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Meta på Meta: om terapeutens metakognitive bevidsthed 25. august 2021

Strukturering af metakognitive forløb – både individuelt og i gruppe 26. august

Gruppesupervision og feedback på egen stil 27. august

De studerendes minioplæg/ plenumdemonstrationer og øvelser 4. oktober

Metakognitiv terapi ved par og familier 5. oktober

Gruppesupervision og feedback på egen stil 6. oktober

Om eksistentiel psykoterapi 8. november

Resiliens og modstandsdygtighed 9. november 

Gruppesupervision og feedback på egen stil 10. november

Gruppesupervision og feedback på egen stil 6. december

Differentiel diagnostistik – om at skelne mellem forskellige psykiske lidelser 7. december

Video-/ -audiosupervision: de studerende tager en sessionoptagelse á max 20 minutter med (evt. rollespil fra studiegruppen) 8. december

Dag 1: Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det?/ Fælles modul (LBS); Dag 2: Evt. fortsættelse fra dag 1 samt plenumsdemonstrationer og diverse øvelser i grupper mm. 19+20 januar 2022 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metodetræning på tværs af grupper (LBS)/ Fælles modul 21. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Om rehabilitering I (sundhedsfagligt) (CAE) 28. februar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Om rehabilitering II (habilitering – socialfagligt) (CAE) 1. marts (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 2. marts (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Indsigt i menneskets kompleksitet (CAE) 4. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

“Psyco-cookies”: Øvelsesdag (De studerende får hver især en opgave/et spørgsmål som skal løses/demonstreres i plenum; Spørgsmålene omfatter både metakognitiv terapi men også anden undervisning fra aktuelt år); snak om eksamensopgaven  (LBS) 5. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 6. april (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser I (LBS) 9. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser II samt øvelser (LBS) 10. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (CAE) 11. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Opsamling og repetition med fokus med den metakognitive tilgang (CAE) 20. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt feedback på egen stil  (LBS) 21. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Hvordan tanker bare er tanker – set i et filosofisk perspektiv (CAE) 10. august 2022 (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen senest den 4. maj 2022 (gerne før). Selve opgavebesvarelsen skal sendes til Linda senest den 30. juni 2022. Opgaven kan dog sendes tidligere, hvis det passer bedst i jeres program – dog tidligst den 23. juni 2022. Vi snakker om opgaven ved udvalgt supervisionsdag. Feedback modtages pr. slut september-start oktober 2022 og snarest derefter uddannelsesbevis/diplom.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: foside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.