Datoer og program for nyt hold med start den 13.01.2021

 

Alle undervisningsdage: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning samt feedback på egen stil: 9-15.  Disse tidspunkter gælder begge undervisningsformer – uanset om holdet mødes fysisk eller virtuelt.) Undervisningen foregår altså enten ved fysisk femmøde eller online – nærmere oplysninger  om hvilke dage undervisningen vil foregå via fysisk fremmøde og hvilke online kommer snarest.

(OBS. Denne uddannelse vil afholdes delvist online og delvist via fysisk fremmøde. Specificering af fremmødeform vil oplyses senest i starten af december 2020, da vi forholder os afvendende ift. Corona-situationen.)

Introduktion til metakognitiv terapi 13. januar 2021 (LBS) (Online via Zoom grundet aktuel situation)

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) (LBS) 14. januar (Online via Zoom)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 15. januar (LBS) (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst (LBS) 15. marts  (Online via Zoom)

OCD (LBS) 16. marts (Online via Zoom)

Gruppesupervision (AL) 17. marts (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma (LBS) 21. april  (Online via Zoom)

Metodetræning: Øvelser, repetition samt opsamling af metakognitive redskaber (LBS) 22. april (Online via Zoom)

Gruppesupervision (samt snak om audio- videosupervision næste gang) (MLA) 23. april (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi med fokus på borderline personlighedsforstyrrelse (LBS) 10. maj (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (MLA) 11. maj (Online via Zoom)

Audio- og/eller videosupervision  (MLA) 12. maj (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi ved alkoholafhængighed (AL) 7. juni (Online via Zoom)

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (MLA) 8. juni (Online via Zoom)

Gruppesupervision og afslutning (LBS) 9. juni (Online via Zoom)

Mindfulness-baseret psykoterapi (AL) 11. august (Online via Zoom)

Neuropsykologi (AL) 12. august Fysisk fremmøde (HVIS muligt til den tid/ellers online. OBS.: Se adressen HER).

Gruppesupervision (LBS) 13. august Fysisk fremmøde (HVIS muligt til den tid/ellers online. OBS.: Se adressen HER).

NB.! Fremmødeformen for de resterende datoerne oplyses i løbet af sommeren 2021.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode (LBS) 29. september 

Hvordan vi gennem udbredelse af metakognitiv terapi på b.la. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe “ro i hovedet” omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA) 30. september

Gruppesupervision (LBS) 1. oktober 

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 3. november

Psyco-cookies: Øvelses- og træningsorienteret dag, hvor de studerende bl.a. skal demonstrere diverse teknikker i plenum  mm.  (LBS) 4 november

Gruppesupervision (AL) 5. november 

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag  (AL) 15. december

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 16. december

OBS. Undervisningsfri 17. december: skriftlig eksamensstart

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 17. december inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 7. januar 2022 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 7. januar om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut januar/start februar 2022.

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.