Datoer og program for nyt hold med start den 12.01.2021

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Introduktion til metakognitiv terapi 12. januar 2021 (LBS) (Online via Zoom)

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) (LBS) 13. januar (Online via Zoom)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 14. januar (LBS eller CAE) (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst (LBS) 15. marts  (Online via Zoom)

OCD (LBS) 16. marts (Online via Zoom)

Gruppesupervision (AL) 17. marts (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma (LBS) 21. april  (Online via Zoom)

Metodetræning: Øvelser, repetition samt opsamling af metakognitive redskaber (LBS) 22. april (Online via Zoom)

Gruppesupervision (samt snak om audio- videosupervision næste gang) (MLA) 23. april (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi med fokus på borderline personlighedsforstyrrelse (LBS) 10. maj (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (MLA) 11. maj (Online via Zoom)

Audio- og/eller videosupervision  (MLA) 12. maj (Online via Zoom)

Metakognitiv terapi ved alkoholafhængighed (AL) 7. juni (Online via Zoom)

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (MLA) 8. juni (Online via Zoom)

Gruppesupervision og afslutning (LBS) 9. juni (Online via Zoom)

Mindfulness-baseret psykoterapi (AL) 11. august (Online via Zoom)

Neuropsykologi (AL) 12. august Fysisk fremmøde (HVIS muligt til den tid/ellers online. OBS.: Se adressen HER).

Gruppesupervision (LBS) 13. august Fysisk fremmøde (HVIS muligt til den tid/ellers online. OBS.: Se adressen HER).

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode (LBS) 29. september (FYSISK FREMMØDE på instituttet) 9-15.30

Psykocookies – metakognitivt træning i plenum (LBS) 30. september (FYSISK FREMMØDE på instituttet) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS) 1. oktober (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 3. november (Online via Zoom) 9-15.30

Evt. Choice – fortsat samt opsamling fra dag 1 efterfulgt af: Øvelses- og træningsorienteret dag, hvor de studerende bl.a. skal demonstrere diverse teknikker i plenum  mm.  (LBS) 4 november (Online via Zoom) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 5. november (Online via Zoom) 9-15.00

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag  (CAE) 15. december (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30  

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 16. december (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 17. december inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 7. januar 2022 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 7. januar om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut februar/start marts 2022.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: foside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.