Datoer og program for nyt hold med start den 17.08.2022

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 17. august 2022 (LBS) ( (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 18. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.50

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 19. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 28. september (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  29. september (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (CAE, BIT eller LBS) 30. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma ) 26. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00   (LBS) 

Metodetræning: Øvelser, par-og gruppearbejde, opsamling og strukturering af metakognitive redskaber  (CAE) 27. oktober (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS, BIT eller CAE) 28. oktober (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (BIT, CAE eller LBS) 7. december (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Om at arbejde metakognitivt med familier (BIT, CAE eller LBS) 8. december (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (BIT, CAE eller LBS) 9. december (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (BIT, CAE eller LBS) 18. januar 2023 (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Neurologi og tankeprocesser (BIT, CAE eller LBS) 19. januar (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision (BIT, CAE eller LBS) 20. januar (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det? Dag 2: Evt. fortsættelse af dag 1 efterfulgt af metodetræning (LBS) 22+23 marts (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (BIT, CAE eller LBS) 24. marts (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Hvordan vi gennem udbredelse af metakognitiv terapi på bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe “ro i hovedet” omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (BIT eller CAE) 26. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 27. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (BIT, LBS eller CAE) 28. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (BIT, CAE eller LBS) 22. maj (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (BIT, CAE eller LBS) 23. maj (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (BIT, CAE eller LBS) 24. maj (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (BIT, CAE eller LBS) 21. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS) 22. juni (FYSISK FREMMØDE på instituttets adresse) 9-15.00

23 juni 2023: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 23. juni inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 3. juli inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 3. juli om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut september/start oktober 2023 (hvis muligt før).

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook