Datoer og program for nyt hold med start den 18.08.2021

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 18. august 2021 (LBS+MLA) (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) (LBS+MLA) 19. august (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 20. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst (LBS) 22. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

OCD (LBS) 23. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision (CAE) 24. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma (fælles modul for 2 hold) (LBS)  27. oktober (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metodetræning: Øvelser, par-og gruppearbejde, opsamling og strukturering af metakognitive redskaber (CAE) 28. oktober (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS) 29. oktober (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (CAE) 29. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (CAE) 30. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 1. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15

Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det? Dag 2: fortsættelse af dag 1 samt metodetræning/ Fælles modul (LBS) 19+20 januar 2022 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metodetræning på tværs af grupper (LBS)/ Fælles modul 21. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Hvordan vi gennem udbredelse af metakognitiv terapi på bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe “ro i hovedet” omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (CAE) 21. februar (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Neurologi og tankeprocesser (CAE) 22. februar (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS)  23. februar (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15

Metakognitiv terapi ved spiseforstyrrelser (CAE)  19. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 20. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion 21. april (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (CAE) 16. maj (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstartioner mm. (LBS) 17. maj (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 18. maj (FYSISK FREMMØDE) 9-15

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag 15. juni (LBS, BIT eller CAE) (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning 16. juni (LBS) (FYSISK FREMMØDE) 9-15

17. juni: undervisningsfri. OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Skriftlig opgave/eksamen: Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 17. juni inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider (á ca. 2.500 tegn pr side. Max 5 bilag, om ikke er inkluderet i sideantallet. Forside, litteraturliste og evt. indholdsfortegnelse er heller ikke inkluderet i sideantallet), skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 27. juni 2022 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 27. juni om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. midt/slut september 2022.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.