Datoer og program for nyt hold med start den 19.08.2020

Alle undervisningsdage: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning samt feedback på egen stil: 9-15.  Disse tidspunkter gælder begge undervisningsformer – uanset om holdet mødes fysisk eller virtuelt.) Undervisningen foregår altså enten ved fysisk femmøde eller online – se venligst nedenstående. Kun ifm. de første 2 undervsiningsdage kan man vælge mellem fysisk fremmøde eller online undervisning, og valget gælder for begge dage. De resterende dage foregår som her oplyst.

Dag 1 og dag 2: Introduktion til metakognitiv terapi: teori og metode (dag 2: fokus på depression og stress) 19+20 august 2020  (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant 21. august 2020 (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 16. september (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

OCD 17. september (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Færdighedstræning og feedback på egen stil 18. september (FYSISK FREMMØDE hvis muligt til den tid/ellers online)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 28. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Metodetræning: øvelser, oplæg, opsamling af metakognitive redskaber 29. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision 30. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Afhængighed: hvad er det? Behandling generelt samt et metakognitivt perspektiv  (Gæsteundervier) 2. december  (ONLINE UNDERVISNING)

Egne erfaringer med metakognitiv terapi implementeret i arbejdet med børn og unge (Gæsteunderviser) 3. december (ONLINE UNDERVISNING)

Feedback på egen still og selvrefleksion (audio- eller video supervision) 4. december (ONLINE UNDERVISNING)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode (LBS) 20. januar 2021

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (MLA) 21. januar 2021 (ONLINE)

Gruppesupervision 22. januar 2021 (MLA) (ONLINE)

Personlighedsforstyrrelser (med fokus på borderline) (LBS) 3. marts (ONLINE)

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) 4. marts (MLA) (ONLINE)

Metodetræning (Metakognitiv redskabskasse: repetition samt træning) (AL) 5. marts (ONLINE)

Choice and Reality Therapy (William Glasser) samt metodetræning (LBS) 7+8 april (ONLINE)

Feedback på egen still og selvrefleksion 9. april (AL) (ONLINE)

Mindfulness-baseret psykoterapi 19. maj (AL) (ONLINE)

Neuropsykologi 20. maj (AL) (ONLINE)

Gruppesupervision 21. maj (LBS) (ONLINE)

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Oplægs- og træningsbaseret dag som aftalt den 21. maj 16. juni (MLA) (ONLINE)

Eksamensforberedelse: opsamling og repetition. Afslutning 17. juni (LBS) (ONLINE)

Eksamensfri: 18. juni (Eksamensopgaverne modtages. Der arbejdes med dem individuelt hjemmefra. Man møder ikke på instituttet.)

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 18. juni inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 28. juni 2021 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 28. juni om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut august/start september 2021. OBS. Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ en fil (det betyder, at fx: foside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal alle samles i ét dokument, som således skal sendes til os via mail.

Studiegruppe: 21 lektioner (Flere informationer fås ved første supervisionsdag; dag 3)

Der tages forbehold for ændringer i programmet.