Datoer og program for nyt hold med start den 12.01.2022

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning som konkret specificeret på de nedenstående moduler.

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, supervision/feedback på egen stil (fysisk fremmøde) samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager i undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning. Men I behøver ikke sætte jer i stoffet på forhånd. Meget gerne først efterfølgende, nemlig efter deltagelsen i undervisningen.

Introduktion til metakognitiv terapi 12. januar 2022 (LBS) (OBS! ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 13. januar (LBS) (OBS! ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 14. januar (LBS) (OBS! ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 9. februar (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

OCD  10. februar (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision  (LBS) 11. februar (ONLINE UNDERVISNING) OBS! 8.15-14.15

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma ) 23. marts (LBS) (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metodetræning: Øvelser, par-og gruppearbejde, opsamling og strukturering af metakognitive redskaber  (CAE) 24. marts (FYSISK FREMMØDE på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15,
2450 København SV) 9-15.30

Gruppesupervision (LBS) 25. marts (FYSISK FREMMØDE på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV) 9-15.00

Om at arbejde (metakognitivt) med par og familier (LBS) 4. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 5. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (CAE) 6. maj (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved gruppeforløb – Hvordan gør man det? Dag 2: Evt. fortsættelse af dag 1 efterfulgt af metodetræning (CAE)  8+9 juni 2022 (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) begge dage: 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 10. juni (FYSISK FREMMØD – se adressen HER) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved misbrug (med fokus på alkohol) (CAE) 3. august (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Neurologi og tankeprocesser (CAE) 4. august (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision (CAE) 5. august (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS) 14. september (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag (LBS) 15. september (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 16. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Motivation og den motiverende samtale (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 9. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Netværksdannelse for metakognitive terapeuter: Da dette modul netop sørger for, at 2 hold mødes, drøfter vi sammen, hvordan vi kan udnytte denne unikke mulighed. Eksempelvis: erfaringsudveksling,  netværksdannelse, dannelse af større/flere træningsgrupper, hvordan vi spreder det metakognitive budskab osv. De studerende må meget gerne komme med deres idéer til, hvordan vi udnytter dagens fulde potentilale til dens maksimum. Hvis ekstra tid: øvelser og træning. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 10. november  (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Diverse øvelser i grupper; pararbejde mm. og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 11. november (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Metakognitiv terapi ved spiseforstyrrelser (CAE) 14. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.30

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning  (LBS) 15. december (FYSISK FREMMØDE – på instituttets adresse) 9-15.00

16. december: OBS. Undervisningsfri denne dag (men ikke “uddannnelsesfri”): I skal nemlig i gang med jeres skriftlige opgave, men I møder ikke fysisk op på instituttet.

Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 16. december inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 9. januar 2023 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 9. januar om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut februar/start marts 2023.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook