Datoer og program for fortsættermodulet (med start januar 2023)

 

Vi kører en fleksibel uddannelse med såvel fysisk fremmøde som online undervisning. Der er ikke tale om hybrid-undervisning, men om udelukkende online eller udelukkende fysisk undervisning på de forskellige moduler (enten-eller).

Undervisningsdage ved fysisk fremmøde: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning/feedback (fysisk fremmøde) på egen stil samt alle online møder: 9-15. Frokostpause ved fysiske møder: 45 minutter. Frokostpauser ved onlinemøder: 30 minutter.

Vedr. litteratur: Vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning.

Kort introduktion til kognitiv terapi (BIT eller LBS) 25. januar 2023 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Forskelle og ligheder mellem kognitiv terapi og metakognitiv terapi samt perspektivering og praktisk anvendelse (CAE) 26. januar (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (CAE) 27. januar 2023 (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Medfølelse og medskabelse som mestringsstrategier (CAE) 1. marts (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Metakognitiv meditation – et terapeutisk redskab (CAE) 2. marts (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion; snak om eksamensopgaven; snak om video-/audiosupervision den 10. og 11. maj (LBS) 3. marts (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Metakognitiv terapi inden for en eksistentiel ramme (Irvin Yalom) (LBS) 19. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Individets vej til selvaccept og selvrespekt (CAE) 20. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (OBS: Til næste gang 10+11 maj – skal de studerende skal have med en audio- eller videooptagelse af en session på max 20 minutter. Den må gerne laves i studiegruppen eller på anden vis som rollespil) (CAE) 21. april (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes video-og audiooptagelser/supervision (LBS eller BIT) 10. maj (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

De studerendes video-og audiooptagelser/supervision; hvis resterende tid øvelser og træning i par, grupper og plenum (LBS eller BIT) 11. maj (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Parfremvisning af sessioner med udgangspunkt i forskellige cases (diagnosebestemte) samt drøftelser i plenum ift. valg af indhold, øvelser, fokus mm. (CAE) 12. maj (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Videodag: “Five approaches to Linda” – fx kognitiv terapi og objektrelationsterapi efterfulgt af metodeperspektivering (LBS) 14. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Opsamling, repetition, anvendelse af opnået vide  på uddannelsen og evt. supervision (LBS) 15. juni (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

Meningsskabelse – Viktor Frankl – Logo terapi (CAE) 9. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

De studerendes audiodemonstrationer (alternativt plenumsdemonstrationer i form af rollespil). De studerende tager med en eller en del af en sessionsoptagelse med i audioform, som de afspiller i plenum efterfulgt af feedback. DEL 1 (CAE) 10. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Supervision (LBS) 11. august (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Compassion Based Therapy (CAE) 5. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

De studerendes audiodemonstrationer (alternativt plenumsdemonstrationer i form af rollespil). De studerende tager med en eller en del af en sessionsoptagelse med i audioform, som de afspiller i plenum efterfulgt af feedback. DEL 2; Alternativt: de studerende holder et kort oplæg om et (relevant) emne, som de brænder for, arbejder med eller vil vide mere om – om som på en eller anden måde også er relateret til metakognitiv terapi. (LBS) 6. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Supervision og feedback på egen stil (LBS) 7. september (ONLINE UNDERVISNING) 9-15.00

Træning af metakognitive sessioner med observatør (Fælles modul – vi er sammen og træner med et andet hold) (CAE) 1. november (FYSISK FREMMØDE se adressen HER) 9-15.30

Netværksdannelse for metakognitive terapeuter: Da dette modul netop sørger for, at 2 hold mødes, drøfter vi sammen, hvordan vi kan udnytte denne unikke mulighed. Eksempelvis: erfaringsudveksling,  netværksdannelse, dannelse af større/flere træningsgrupper, hvordan vi spreder det metakognitive budskab osv. De studerende må meget gerne komme med deres idéer til, hvordan vi udnytter dagens fulde potentilale til dens maksimum. Hvis ekstra tid: øvelser og træning. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (LBS) 2. november (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.30

Metodetræning: Psyco-cookies, øvelser samt plenumsdemonstrationer mm. (Fælles modul – vi er sammen med et andet hold) (CAE) 3. november (FYSISK FREMMØDE – se adressen HER) 9-15.00

Træningsdag – herunder life-demonstrationer (underviserens) (CAE) 18. december (FYSISK FREMMØDE) 9-15.30

Supervision (LBS) 19. december (FYSISK FREMMØDE) 9-15.00

20. decemberUndervisningsfri – de studerende arbejder med deres opgave/skal ikke mødes fysisk på instituttet.

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger ved uddannelsesstart. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 3. oktober 2023 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 10. januar 2024 om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut februar/midt marts 2024.

VIGTIGT: Opgaven skal sendes i et samlet dokument/ én fil (hvilket betyder, at fx: forside, opgavebesvarelse, litteraturliste, bilag osv. skal samles i ét dokument – og ikke sendes som flere adskilte filer).

Studiegruppe: 21 lektioner

Følg os på Facebook

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.