Metakognitiv terapi må ikke monopoliseres

 

Københavns Byret har den 18. september 2017 fastslået ved dom, at INGEN har eneret til at anvende, markedsføre eller undervise i den metakognitive metode. Dommen har ikke alene relevans for psykolog Linda Burlan Sørensen, men også for andre relevante fagfolk m.fl., der måtte være i tvivl om egne muligheder for både valg af undervisningssted og anvendelse af metoden – og herunder ifm terapi, undervisning, markedsføring osv. Linda Burlan Sørensen er i øvrigt uddannet inden for metoden hos selveste ophavsmanden. Læs mere om Linda uddannelser her.

Hvis der er nogen, der stadig tror andet, så er det vigtigt at have in mente, at dansk lovgivning eller en dom faldet ved en dansk domstol hverken står til fortolkning eller er underlagt private institutioners egne regler.

Dommen blev ikke anket og er derfor endelig.

Uddrag af dommen

Københavns Byret; Udskrift af dombogen (afsagt den 18. september 2017):

Anvendelsen af metakognitiv terapi må ikke forbeholdes nogen

Del endelig disse vigtige oplysninger.