Om psykoterapeut Betina Buono

 

Mit navn er Betina Buono, og jeg er certificeret neokognitiv psykoterapeut MPF med ekspertise inden for metakognitiv terapi, Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Mine konsulentopgaver er primært undervisning, supervision samt terapi – både individuelt og i gruppe.

Min store interesse er børn og unge. Jeg er oprindelig uddannet lærer og har de sidste 20 år stiftet og drevet Opholdssted for anbragte piger. Jeg har igennem arbejdet med de unge oplevet, at denne gruppe i stigende grad får angst, depression og føler sig ensomme. Hvis vi som professionelle behandlere og pædagogiske medarbejdere, kan lære børn, unge og voksne en metakognitiv tilgang til deres bekymringer, så vil de opnå en større psykisk trivsel, og vi har været med til at gøre en forskel.

Jeg brænder for at give viden om metakognitiv terapi videre.

Mit teoretiske og metodiske udgangspunkt er metakognitiv terapi.

I mit virke som terapeut ligger det mig meget på sinde, at hjælpe mine klienter til at se og opleve verden med andre briller. Briller som ser ud i verden i stedet for at vende opmærksomheden indad på alle klientens bekymringer.

Jeg tilbyder: online terapi, terapi på Lolland-Falster, samt terapi i Kbh. på udvalgte dage – individuel, par- eller familieterapi. Jeg tager ikke imod lægehenvisning.

Uddannelse og erfaring:

2019 – Certificeret metakognitiv stresscoach

2014-2018  – Certificeret neokognitiv psykoterapeut med speciale inden for metakognitiv terapi

1999-2019 – Stiftet og drevet Socialpædagogisk Opholdssted

2018 – Frivillig Tuba

1995-1999 – Lærer ved Det kongelig Opfostringshus

1992-1996 – Læreruddannelse (Vordingborg statsseminarium)

Udvalgte kurser:

  • Traumehjernen – hesten som pædagogisk redskab
  • Miljøterapi, ved Lars Rasborg
  • Ledelses og personaleudvikling
  • Regnskab og bogføring
  • Metakognitiv terapi til børn med angst / Marie Louise Reinhold-Dunne / Marie Tolstrup
  • Metakognitive redskaber til børn og unge /Neokognitiv institut
  • Børn med tilknytningsforstyrrelser / Niels Peter Rygaard

Kontakt: info@neokognitiv.dk