Om psykoterapeut Betina Buono

 

Mit navn er Betina Buono, og jeg er certificeret neokognitiv psykoterapeut med ekspertise inden for metakognitiv terapi. Jeg er selvstædig konsulent hos Neokognitiv institut.

Mine konsulentopgaver er primært undervisning, supervision samt terapi – både individuelt og i gruppe.

Min store interesse er børn og unge. Jeg har stiftet og drevet Opholdssted for anbragte piger i 20 år. Jeg har igennem arbejdet med de unge oplevet, at denne gruppe i stigende grad får angst, depression og føler sig ensomme.

Jeg brænder for at videregide viden om metakognitiv terapi, da vi som professionelle behandlere og pædagogiske medarbejdere, kan lære børn, unge og voksne en metakognitiv tilgang til deres bekymringer og de derigennem kan opnå en større psykisk trivsel.

 

Kontakt: info@neokognitiv.dk