Metakognitiv behandling af børn og unge

(individuel eller i gruppe)

 

Psykologerne ved Neokognitivt Institut har specialiseret sig inden for terapeutisk behandling af børn og unge, der enten har en specifik psykisk lidelse (fx angst, depression, præstationsangst, fobier, lavt selvværd osv.) eller udviser tegn på en sandsynlig udvikling i en uønsket retning.

Vi tilbyder både individuel- og gruppeterapi, og resultaterne af begge tiltag er lige gode. Når relevant anbefaler vi en kombination af begge tiltag, eftersom begge behandlingsformer byder på effektive metoder, der synes at fremme en hurtigtvirkende effekt.

Metakognitiv terapi er en relativ ny behandlingsmetode, og den kliniske erfaring viser, at der er tale om en lovende behandlingsmetode med hurtig virkning. Denne terapiform er både yderst skånsom, da den slet ikke har som mål fremprovokering af smertefulde følelser, og nem at anvende (af både børn og voksne), når man har lært principperne i den.

Det handler altså om en kortidsbehandling, som er manualiseret, således at den kan genbruges, hvis tegn på tilbagefald skulle forekomme. Det er lidt ligesom at lære at fiske frem for at få fisken serveret. Så kan man nemlig altid selv fange fisk, hvis sulten skulle opstå på et senere tidspunkt (dvs. efter terapiens afslutning).