Online enekursus for fagpersonale: Introduktion til metakognitiv terapi

 

Når geografien, tidsplanen eller fysikken er i vejen for et klassisk kursus

 

Hvad er den metakognitive tilgang, og hvad kan den tilbyde dig eller dit professionelle virke?

Mulighed for tilkøb af tillægsmoduler, der netop passer dine behov, ønsker og interesse.

 

Kursus: Grundkursus: 6 timer, 2 x 3 timer. Datoer og tidsrum: efter aftale! (Således kan du får kurset til at passe ind i dit program). Desuden får du: kursusmateriale i form af  teoretiske og øvelsesorienterede tekster samt lydfiler.

NB. Hvis I er flere, der ønsker at tage dette kursus sammen, kontakt os venligst for muligheder og pris.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til fagfolk, der arbejder inden for sundheds- og socialsektoren, og som gerne vil vide mere om denne nye psykologiske retning og dens potentiale ift. deres eget virke og/ eller arbejdsplads. Andre interesserede i at få indsigt i denne psykologiske metode kan dog også med fordel deltage i kurset. Kurset tilbydes online for at sikre, at geografien ikke bliver en begrænsning.

Kursets indhold

Den metakognitive tilgang er en relativt ny  – dog ret lovende – retning inden for psykologien, og den er markant anderledes i forhold til alle de andre psykoterapeutiske teorier og anvendelsesmåder. Den afgørende forskel er, at man inden for den metakognitive tilgang ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel eller mangel på samme, men det er til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer osv. Med andre ord skal problemet søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser.

I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores kognitioner mildest talt er irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi skal tænke over egne tankeprocesser og om deres betydning for vores psykiske liv.

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes ifm. mange forskellige psykiske problematikker.

Kursets opbygning

Kurset foregår online – vi oplyser dig nærmere og de praktiske detaljer ved kursusstart.

Kurset inddeles i 2 x 3 timer og dagene ser ud således:

 • Dag 1 (3 timer)
  • Eneundervisning i i alt 3 timer med en eller to korte pauser på 15 minutter i alt.
  • Undervisningen omfatter bl.a.: en forståelse af, hvad den metakognitive metode grundlæggende står for, hvordan psykisk lidelse forstås og behandles ud fra dette perspektiv, introduktion til den metakognitive sagsformulering samt øvelser og teknikker. Desuden vil de sidste 20 minutter bruges på at besvare dine spørgsmål og sikre os en korrekt forståelse af stoffet. Sidst men ikke mindst vil du få et hjemmearbejde samt instrukser til udførelsen. Her er der tale om både tekster, lydfiler samt andre øvelser, som du opfordres til at lave konsekvent til næste kursusdag.
 • Efter den første dag vil du modtage de første lydfiler samt tekster, som du bedes sætte dig ind i samt øve dig iht. de instrukser, som du har fået på den første undervisningsdag.
 • Dag 2 (3 timer)
  • Eneundervisning i i alt 3 timer med en eller to korte pauser på 10 minutter i alt.
  • Undervisningen omfatter bl.a.: gennemgang af hjemmearbejde med plads til dine spørgsmål, flere metakognitive redskaber og herunder metoder og teknikker, der kan anvendes i forbindelse med uhensigtsmæssige psykiske processer, som bl.a. ligger bag depressive symptomer, angsttilstande, stress osv. De sidste 20 minutter vil bruges på at besvare dine spørgsmål og sikre os en korrekt forståelse af stoffet. Du vil også modtage flere lydfiler og tekster fra os, som du vil få præsenteret samt instrueret i, hvordan de skal bruges, således at chancerne for optimeret effekt maksimeres.

Udbytte af kurset 

 • En større indsigt i hvad den metakognitive tilgang står for
 • En dybere forståelse af metakognitive processer
 • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
 • Konkrete og letanvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
 • Metoder og teknikker ift, hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
 • Den nyeste viden om psykoterapeutisk forskning – hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker så godt
 • Et godt grundlag for at finde ud af, om denne tilgang kan tilbyde dig eller din arbejdsplads netop de redskaber, som der er behov for

Praktiske oplysninger

Datoer og tidsrum for grundkurset: Efter aftale

Pris: 6.950 kr. (For grundkurset: Introduktion til metakognitiv terapi + tilhørende tekster og lydfiler)

OBS! Onlinekurset omfatter lydfiler og tekster, der giver dig, der har købt kurset, evig ret til at bruge materialet igen, og igen, og igen… Selvsagt tilkommer disse rettigheder deltageren alene, og materialet må således ikke videregives, videreformidles i undervisningssammenhænge eller offentliggøres.

Tilmelding: Direkte på hjemmesiden under Tilmelding eller klik her.

Afbudsregler : Tilmeldingen er bindende 14 dage før aftalt kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet, struktur eller ifm. force majeure.

Yderligere fordele og muligheder

Instituttet tilbyder ligeledes tilkøb af online supervision efter endt kursus eller uddannelse hos Instituttet, dette til fordelagtige priser. Det er muligt at købe denne online supervision sammen med andre kursister, hvor supervisionen foregår i fælles forum.

Der er desuden muligt at tilkøbe yderlige onlineundervisning, der omfatter specifikke temaer. Følgende emner kan du vælge imellem:

 – Modul 1: Metakognitiv terapi af OCD

 – Modul 2: Metakognitiv terapi af PTSD

 – Modul 3: Metakognitiv terapi for par og familier

 – Modul 4: Metakognitiv terapi af social angst

 – Modul 5: Metakognitiv behandling ved stress og udbrændthed 

 – Modul 6: Metakognitiv terapi af generaliseret angst

– Modul 7: Metakognitiv terapi for børn og unge

– Modul 8: Selvbygget modul: indholdet bestemmes i høj grad af dig ift. dine specifikke ønsker

Et modul varer 2 timer inkl. pause, og dato og klokkeslæt planlægges i samarbejde med dig/jer.

Pris for tilkøbsmoduler

Pris pr. tillægsmodul ved enkeltdeltager: 2.590 kr. For flere deltagere kontakt os venligst for priser.

Online supervision (individuelt): pris 1.600 kr. (55 minutter). For flere deltagere kontakt os venligst for priser. Supervisionen foregår via chat/videosamtale eller telefonisk, alt efter aftale.

 

Følg os på Facebook