Den metakognitive stresscoach – en indføring i metakognitionernes afgørende betydning for stressoplevelsen

Kursus: (6 dage/36 timer)

“Gennem hele livet lærer vi, hvad vi skal tænke, men vi lærer aldrig, hvordan vi skal tænke. Den metakognitive tilgang fokuserer på, hvordan vi kan lære at tænke over egne tankeprocesser og om deres betydning for vores psykiske trivsel.” Linda Burlan Sørensen, autoriseret klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision, forfatter til den metakognitive bog: “Fængslende tanker – kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi.”

Målgruppe

Alle dem, der arbejder med eller er interesserede  i stressproblematikker. Det kan være coaches, sundhedsfagligpersonale, ledere, medarbejdere osv.

Kort kursusbeskrivelse

Du kan, hvad du vil, hvis du kan!

Stress, stress, stress og atter stress. Folk går på stribe ned med stress og udbrændhed, og erfaringen viser, at når man én gang er gået ned med stress, så er der en stor sandsynlighed for, at man vil opleve det igen.

Hvordan kan det være? Svaret kunne være det, at man kun har fået hjælp ift. symptomerne, således at det grundlægende problem aldrig reelt er blevet bearbejdet. Fremtidens nye stressfaktorer vil derfor hurtigt kunne udløse en fornyet stressreaktion, der atter kan ende galt. En metakognitiv tilgang kommer med et helt anderledes syn på stressfænomenet, og træningsdelen består af mange forskellige øvelser og tekniker, der synes at være yderst effektive ift. stressproblematikker.

Neokognitivt Institut præsenterer en ny forståelse af, hvad stressoplevelsen fundamentalt bygger på. Er du interesseret i at få indblik i en helt ny og på mange måde radikalt anderledes tankegang? Hvis ja, så er dette kursus noget for dig.

Kort beskrivelse af kursets indhold

At arbejde med metakognitioner er i for sig ikke noget nyt. Vi kan finde eksempler på metakognitivt arbejde hos bl.a. Aristoteles og Platon, men ikke desto mindre er der tale om en viden, der oftest bliver negligeret eller underprioriteret. Alt for få fagfolk reelt har forstået betydningen af at arbejde på et metakognitivt plan, da det indholdsmæssige plan (fx tankernes indhold, dagligdagens problemer og udfordringer osv.) næsten altid er i fokus.

Således beskæftiger man sig sjældent med det reelle problem, der ift. den metakognitive forståelse er en mangelfuld viden om eller en ukorrekt anvendelse af metakognitive processer.

Derfor skal du tage kurset

En dybere forståelse af metakognitionernes magt ift. forståelsen af stressfænomenet er en revolutionær tilgang, der enten kan anvendes alene i dit arbejde med stressproblematikker eller som supplement til din eksisterende viden og arbejdsmetoder.

Når man for alvor forstår vigtigheden af metakognitive processer, og hvordan de kan bruges til at opnå en mærkbar og vedvarende stressreduktion, vil du være i stand til hurtigt og effektivt at coache andre ift. omstrukturering af stressoplevelser på det højere metakognitive niveau, hvor styringsmekanismerne befinder sig.

Underviserne på kurset er universitetsuddannede psykologer med ekspertise inden for metakognitiv teori og metode.

Udbytte

På kurset vil du bl.a. lære om:

  • Vigtigheden af metakognitive processer for psykisk trivsel eller mistrivsel.
  • Metakognitioner og oplevelsen af stress.
  • Konkrete coachingredskaber i arbejdet med stresstilstande.
  • Hvordan en reel stressreduktion kan opnås via denne nye forståelse af stressfænomenet samt anvendelse af specifikke coachingmetoder og -teknikker.
  • Sidst men ikke mindst vil du få indsigt i psykiske problematikker/symptomer, der ofte har en direkte forbindelse til personens stressoplevelse, nemlig: depression og depressive tilstande, angstlidelser (og herunder socialangst, præstationsangst og PTSD), tankefusioner samt anden  – i denne sammenhæng relevant – psykisk belastning. Alle disse emner udgør en vigtig del af undervisningen. For at kunne arbejde med stressrelaterede tilstande, skal man først og fremmest forstå disse tilstande samt de bagvedliggende psykologiske mekanismer.
  • “Stress” er så meget mere  – og måske andet – end bare “Stress”.

Der udstedes kursusbevis. Ved gennemførelse af kurset vil du kunne benytte titlen:“Certificeret metakognitiv stresscoach  – Level 1”

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Praktiske oplysninger

Datoer: 23+24 januar 2019; 25+26 februar samt 25+26 marts

Tidsrum: Alle dage: 9.00-15.30

Pris: 12.950 kr. Prisen inkluderer fuld forplejning.

Sted: Neokognitivt Institut, København

Tilmelding: Direkte via vores hjemmeside under Tilmelding og Tilmelding til kurser eller klik her.

Tilmeldingsfrist: den 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Kursistudtalelse:

Jeg har taget kurset er virkelig blevet inspireret, hvilket i høj grad er Linda Burlan Sørensens fortjeneste. Ikke nok med Linda er faglig dygtig – hun formår at gøre undervisningen levende med sin humoristiske tilgang. Det smitter af på kursisterne og oplevede, at der blev skabt et trygt undervisningsrum, hvor alle spørgsmål var tilladte. Jeg har virkelig lært meget.

Linda er meget fleksibel og forstår at ændre kurs undervejs i undervisningen, så hun har en god fornemmelse af hvor holdet er fagligt og mentalt. Jeg kan kun give de bedste anbefalinger.” Nina Sofie Sørensen

Følg os på Facebook.