Next level: 5-dages metakognitivt kursus

Metakognitivt 5-dages kursus trin II: Next level (5 dage 30 timer); Dette kursus afholdes delvist online og delvist via fysisk fremmøde

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til relevante fagfolk, som allerede har et vist kendskab til metakognitiv teori og metode, og som gerne vil vide mere om metodens anvendelse på flere psykiske problematikker. Adgangskriteriet er, at du tidligere har deltaget på et metakognitivt grundkursus – minimum 2 kursusdage (12 timer i alt). Vores anbefaling er dog den, at du tidligere har deltaget på et 5-dages metakognitivt grundkursus.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller supervisionen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed.

Kort om kursets indhold

Der er stærke indikationer for, at den metakognitive tankegang kommer med effektive og nemt anvendelige metoder om teknikker ift. med depressions- og angsttilstande. Udgangspunktet for det terapeutiske arbejde er ikke at ændre tankerne, men at ændre vores forhold til dem. Dette betyder, at det i og for sig ikke er vigtigt, hvad tanken indeholder og heller ikke om den er sand eller falsk, eftersom alle mennesker dagligt producerer mange forskellige tanker med varierende indhold. At gå ind i selve tanken og kigge på den for derefter at omstrukturere den til noget ”mere hensigtsmæssigt” vil ud fra denne tilgang være en omvej til sagens kerne samt samtalens formål, nemlig en betydelig symptomreduktion og derved minimering af unødvendig psykisk mistrivsel. Det endelige mål er at forbedre individets psykiske trivsel og livskvalitet.

Dette kursus tager skridtet videre og kigger på metakognitiv teori og metode ift. flere psykiske problematikker. Du vil på dette kursus lære bl.a., hvordan den metakognitive tilgang kan overføres til arbejdet med fx misbrug og afhængighed, par- og familier, børn og unge samt personlighedsforstyrrelser (borderline). Undervisningen vil især fokusere på, at deltagerne opnår en større sikkerhed samt fleksibilitet i anvendelsen af metakognitive strategier og teknikker, som ideelt automatiseres og anvendes hurtigt og effektivt, når situationen kræver det.

Der udstedes kursusbeviser.

Datoer og program

Dag 1: Metakognitive redskaber i arbejdet med børn og unge (FYSISK FREMMØDE)

Dag 2: En metakognitiv tilgang til par- og familieterapi (FYSISK FREMMØDE)

Dag 3: En metakognitiv tilgang til afhængighed og misbrugsproblematikker (centreret omkring alkohol) (ONLINE)

Dag 4: Den metakognitive forståelse af borderline (ONLINE)

Dag 5: Opsamling af opnået viden, strukturering af sagsformuleringer samt teknikker; Vi laver sammen en metakognitiv redskabskasse klar til anvendelse (ONLINE*)

*Når vi mødes virtuelt, er det via Zoom. (Husk venligst at downloade programmet samt oprette en gratis profil. Det er dejligt nemt. 

Datoer for næste kursus: 2+3 december 2020, 3+4+5 marts 2021 (Tidsplan: de første 4 dage: 5-15.30; den sidste dag: 9-15.)

Udbytte af kurset

  • Ny viden om, hvordan man ellers kan anvende metakognitiv teori og metode
  • Nye metakognitive sagsformuleringer ift. arbejdet med børn, unge, par og familier, misbrug og borderline
  • Større sikkerhed i anvendelsen af metakognitive sagsformuleringer og relevante teknikker
  • Superviseret træning af den metakognitive metode

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter“, SPITZEN Publish

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst, Akademisk forlag

NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før kursusstart. Linda Burlan Sørensens bøger kan købes på instituttet ved kursusstart. Der er 20 pc. rabat for vores kursister.

Praktiske oplysninger

Pris: 10.950 kr. (For selve kurset – uanset om dette foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Der tillægges ikke moms. Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i 2 rater á 5.850 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal betales før kursusstart og den anden ca. midtvejs. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. 

Tilmelding: direkte på hjemmesiden under Tilmelding og Kurser eller klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart.

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Sted: Neokognitivt Institut København

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.