5-dages kursus i metakognitiv terapi: teori og metode (for psykologer og læger)

Kursus (5 dage 30 timer). Kurset udbydes kun i København.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til psykologer og læger og kan godkendes under specialistuddannelsen af Dansk Psykolog Forening som: Anden teoretisk referenceramme (kognitiv) 12.4.4.2.3. (30 timer), Psykotraumatologi 14.4.4.2.4. valgfri del (max 24 timer), Psykopatologi 13.4.4.2.3 Behandling (12 timer) samt Sundhedspsykologi med voksne 11.4.4.2.2. intervention i klinisk arbejde (30 timer). Underviser på kurset er Linda Burlan Sørensen, autoriseret klinisk psykolog, Specialist i psykoterapi og supervision. Læs mere om Linda HER.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel undervisning og supervision, og således vil undervisningen/supervisionen afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Kort om kursets indhold

Den metakognitive tilgang er en relativ ny psykologisk retning, og dens effekt på især angst- og depressionslidelser synes at være ret lovende. Metakognitiv terapi er markant anderledes ift. alle de andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (det terapeutiske arbejde foregår på det metakognitive niveau). Eftersom selve “tanken” ikke betragtes som et bærende element for psykisk mistrivsel, beskæftiger man sig slet ikke med tankens indhold, som derfor ikke forsøges omstruktureres til noget mere “hensigtsmæssigt”.

Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til en forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Denne overfokusering på nogle bestemte tankeprocesser (fx bekymringer og grublerier) kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi tænker over egne tankeprocesser, og hvordan denne tænkning om tænkningen påvirker vores psykiske liv.

Med andre ord mener man ud fra en metakognitive tilgang, at det ikke er selve tankerne eller følelserne, der står bag udviklingen af psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser, men at der er tale om uvirksomme kognitive copingsstrategier. Hvis jeg fx har en overbevisning (metakognitiv antagelse) om, at jeg ikke har indflydelse på egne tankeprocesser, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, så er det netop disse (meta)kognitioner og deres konsekvenser for individet, at man skal kigge på, og slet ikke på tankernes indhold.

At arbejde metakognitivt betyder helt konkret, at terapeuten arbejder koncentreret og konsekvent med klientens metakognitioner. Det er således essentielt, at hele det terapeutiske arbejde foregår på det det metakognitive plan, således at klientens metakognitive bevidsthed dyrkes og styrkes.

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

Datoer for næste kursus i 2020: 26+27 august, 6+7 oktober samt 19. november 2020 (alle dage 9.00-15.30)

Datoer for forårskurset 2020: 3+4 februar, 27+28 april samt 18. maj (alle dage 9.00-15.30) LUKKET FOR TILMELDINGER

Dag 1: Introduktion til metakognitiv terapi

Dag 2: Metakognitiv terapi ved depression

Dag 3: Metakognitiv ved socialangst OBS: UNDERVISNINGEN DEN 28. APRIL UDSKUDT PGA. CORONA-SITUATIONEN TIL DEN 6. OKTOBER 2020

Dag 4: Metakognitiv terpi ved OCD OBS: UNDERVISNINGEN DEN 29. APRIL UDSKUDT PGA. CORONA-SITUATIONEN TIL DEN 7. OKTOBER 2020

Dag 5: Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom samt opsamling og afslutning OBS: UNDERVISNINGEN DEN 18. MAJ UDSKUDT PGA. CORONA-SITUATIONEN TIL DEN 19. NOVEMBER 2020

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Linda Burlans Sørensens bøger kan købes på instituttet ved kursusstart. Der er 20 pc. rabat for vores kursister.

Praktiske oplysninger

Pris: 10.950 kr. (Ved fysisk fremmøde inkluderer prisen: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. Ved virtuel undervisning inkluderer prisen: instituttets udgifter ifm. fx betaling af virtuel platform samt øget administrations- og forberedelsestid mm.) Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i 2 rater á 5.850 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal betales før kursusstart og den anden ca. midtvejs.

Tilmelding: klik her.  Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Sted: Neokognitivt Institut

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook.