5-dages kursus i metakognitiv terapi: teori og metode (for psykologer og læger)

Kursus (5 dage 30 timer). Kurset udbydes kun i København.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til psykologer og læger og kan godkendes under specialistuddannelsen af Dansk Psykolog Forening som: Anden teoretisk referenceramme (kognitiv) 12.4.4.2.3. (30 timer), Psykotraumatologi 14.4.4.2.4. valgfri del (max 24 timer) samt Sundhedspsykologi med voksne 11.4.4.2.2. intervention i klinisk arbejde (30 timer). Underviser på kurset er Linda Burlan Sørensen, autoriseret klinisk psykolog, Specialist i psykoterapi og supervision. Læs mere om Linda HER.

Kort om kursets indhold

Den metakognitive tilgang er en relativ ny psykologisk retning, og dens effekt på især angst- og depressionslidelser synes at være ret lovende. Metakognitiv terapi er markant anderledes ift. alle de andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (det terapeutiske arbejde foregår på det metakognitive niveau). Eftersom selve “tanken” ikke betragtes som et bærende element for psykisk mistrivsel, beskæftiger man sig slet ikke med tankens indhold, som derfor ikke forsøges omstruktureres til noget mere “hensigtsmæssigt”.

Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til en forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Denne overfokusering på nogle bestemte tankeprocesser (fx bekymringer og grublerier) kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi tænker over egne tankeprocesser, og hvordan denne tænkning om tænkningen påvirker vores psykiske liv.

Med andre ord mener man ud fra en metakognitive tilgang, at det ikke er selve tankerne eller følelserne, der står bag udviklingen af psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser, men at der er tale om uvirksomme kognitive copingsstrategier. Hvis jeg fx har en overbevisning (metakognitiv antagelse) om, at jeg ikke har indflydelse på egne tankeprocesser, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, så er det netop disse (meta)kognitioner og deres konsekvenser for individet, at man skal kigge på, og slet ikke på tankernes indhold.

At arbejde metakognitivt betyder helt konkret, at terapeuten arbejder koncentreret og konsekvent med klientens metakognitioner. Det er således essentielt, at hele det terapeutiske arbejde foregår på det det metakognitive plan, således at klientens metakognitive bevidsthed dyrkes og styrkes.

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

Datoer for efterårskurset 2019: 9+10 september, 30. september og 1. oktober samt 21. oktober (alle dage 9.00-15.30)

Datoer for NYT kursus i 2020: 3+4 februar, 27+28 april samt 18. maj (alle dage 9.00-15.30)

Dag 1: Introduktion til metakognitiv terapi

Dag 2: Metakognitiv terapi ved depression

Dag 3: Metakognitiv ved socialangst

Dag 4: Metakognitiv terpi ved OCD

Dag 5: Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom samt opsamling og afslutning

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

Praktiske oplysninger

Pris: 10.950 kr. (Prisen inkluderer: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. ) Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i 2 rater á 5.850 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal betales før kursusstart og den anden ca. midtvejs.

Tilmelding: klik her.  Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Sted: Neokognitivt Institut

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.