5-dages grundkursus i metakognitiv terapi

Kursus (5 dage 30 timer); Dette kursus afholdes i København. (Efter aftale kan kurset eller dele af det afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere – fysisk eller virtuelt)

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel undervisning og supervision, og således vil undervisningen/supervisionen afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Målgruppe

Alle relevante fagpersoner, der ønsker at vide mere om metakognitiv terapi. På kurset kommer man i besiddelse af metakognitive redskaber, der kan tilpasses og anvendes ift. et menneskeorienteret arbejde, hvor angst-, depressions- eller stresssymptomer er problematiske for klienten/borgeren. Vores erfaring er, at den metakognitive forståelse af psykiske processer med gavn kan implementeres på tværs af faglige kontekster, hvor opmærksomhedstræning og straks-anvendelige teknikker kan videreformidles til målgruppen.

Kort om kursets indhold

Den metakognitive tilgang er en relativ ny psykologisk retning, som er markant anderledes ift. andre terapiformer, idet den udelukkende arbejder med omstrukturering af metakognitioner (fx overbevisninger om tanker og følelser, og hvad disse kan gøre ved os), hvor man fx i kognitiv terapi vil omstrukturere selve tanken. En metakognitiv tilgang foreslår, at psykisk mistrivsel opstår netop, når vi forstyrrer hjernens naturlige healings-/selvreguleringsevne ved uhensigtsmæssige copingstrategier så som fx overdrevne bekymringer, grublerier, øget opmærksomhed på bestemte tanker og følelser,  trusselsmonitorering osv. Dvs. overtænkning. Selvfølgelig bekymrer vi os, og vi grubler også over diverse, men her er der et spørgsmål om mængde; om en oplevelse af manglende kontrol over disse mentale fænomener. Den metakognitive tilgang kommer med et spændende forslag til, hvordan vi atter kan genvinde kontrollen over vores mentale strategier.

Eksempelvis foreslår den metakognitive tilgang, at det IKKE er tankerne eller følelserne, der står bag udviklingen af psykisk mistrivsel, men det er vores overordnede copingsstrategier, man skal kigge på. Hvis jeg fx har en overbevisning om (metakognitiv antagelse), at jeg ikke kan styre mine tanker, eller at tanker kan være skadelige eller farlige, så er det netop disse kognitioner, at man skal kigge på, og slet ikke på tankernes indhold. Det er bare en ny måde at tænke på, og mange finder denne paradigme både relevant og forfriskende…

Metakognitiv terapi synes at være en yderst effektiv behandlingsmetode ift. en række psykiske problematikker inden for angst- og depressionsspektret, og dens virkning kan være mærkbar allerede efter få sessioner. At arbejde metakognitivt betyder helt konkret, at terapeuten arbejder koncentreret og konsekvent med klientens metakognitioner. Det er således essentielt, at hele det terapeutiske arbejde foregår på det det metakognitive plan, således at klientens metakognitive bevidsthed styrkes og dyrkes. På denne måde kan terapeuten hjælpe klienten med komme i besiddelse af værdifulde redskaber, som vedkommende selv vil kunne anvende.

Kort fortalt centrerer undervisningen sig om metakognitionernes og copingstrategiernes betydning for psykisk trivsel eller mistrivsel. Denne tilgang kan måske på mange måder betragtes som en revolutionerende forståelse af, hvad den egentlige årsag bag udviklingen af psykisk mistrivsel er.

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

Dag 1: Introduktion til metakognitiv terapi

Dag 2: Introdag 2: mere specifikt om depression og stress

Dag 3 + 4: Socialangst og OCD

Dag 5: PTSD/posttraumatisk belastningsreaktion og trauma

Datoer for næste kursus: 19+20 august, 16+17 september samt 28 oktober 2020 (alle dage 9-15.30)

Anvendt litteratur

Wells, Adrian (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Linda Burlans Sørensens bøger kan købes på instituttet ved kursusstart. Der er 20 pc. rabat for vores kursister

Praktiske oplysninger

Pris: 10.950 kr. (Ved fysisk fremmøde inkluderer prisen: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. Ved virtuel undervisning inkluderer prisen: instituttets udgifter ifm. fx betaling af virtuel platform samt øget administrations- og forberedelsestid mm.) Kursusgebyr skal være betalt inden kursusstart. Kursusprisen kan efter aftale inddeles i 2 rater á 5.850 kr. inkl. administrationsgebyr. Den første rate skal betales før kursusstart og den anden ca. midtvejs.

Tilmelding: klik HER. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Sted: Neokognitivt Institut

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook