Intensiv introduktion til metakognitiv terapi

Få en smagsprøve på metakognitiv teori og metode

Kursus: (2 dage/12 timer); Kurset udbydes  i København. (Efter aftale kan kurset eller dele af det afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere – fysisk eller virtuelt)

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til fagfolk, der arbejder inden for sundheds- og socialsektoren, og som gerne vil vide mere om denne nye psykologiske retning og dens potentiale ift. deres eget virke og/ eller arbejdsplads.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel undervisning og supervision, og således vil undervisningen/supervisionen afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Kursets indhold

Vi udvikler os konstant, og det gør vores måde at tænke og handle på også. Hvis man bare tænker på, hvor anderledes Danmark så ud for blot 50 år siden, og hvor mange af de ting, som vi gør i dag, ville have vakt foragt eller om ikke andet mistro eller manglende forståelse, så er det klart, at vi ikke kan stoppe tingenes gang. Derfor er det måske vigtigt også at følge med de sidste udviklinger, der sker på det psykiske område. Når vi tænker psykolog eller psykologisk behandling, er vi vand til at tænke på en bestemt måde…

Og som sagt… tingene ændrer sig. Og her kommer den metakognitive tilgang inde i billedet. En tilgang, der bl.a. foreslå, at en oplevelse af kontrol over egne tankeprocesser kan få afgørende betydning for ens psykiske trivsel. At det er muligt både at være menneske med det, der hører til en eksistens, samt lære at reducere unødvendig psykisk smerte.  Få en smagsprøve på denne tilgang og se, hvad du tænker om de nye tanker.

Den metakognitive tilgang er en relativ ny retning inden for psykologien, og den præsenterer en på mange måde anderledes forståelse af psykisk lidelse og mistrivsel. Inden for den metakognitive tilgang mener man ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel, men det er til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer osv. (“Tanker om tanker”). Med andre ord skal problemet søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser. Alle mennesker har negative tanker. Det er helt naturligt. Så det er ikke selve tanken, der skaber problemet. Det er altså vores respons på tanken, der har en afgørende betydning.

I flere årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på i, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores kognitioner er irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til en forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold. Denne overfokusering på nogle bestemte tankeprocesser (fx bekymringer og grublerier) kaldes for CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi tænker over egne tankeprocesser, hvordan denne tænkning om tænkningen påvirker vores psykiske liv.

Den metakognitive tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes ifm. mange forskellige psykiske problematikker.

Udbytte af kurset 

  • En større indsigt i hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse af metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og letanvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
  • Metoder og teknikker ift, hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse
  • Et godt grundlag for at finde ud af, om denne tilgang kan tilbyde dig eller din arbejdsplads netop de redskaber, som der er behov for

Anvendt litteratur

Wells, A. (2009): Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Linda Burlans Sørensens bøger kan købes på instituttet ved kursusstart. Der er 20 pc. rabat for vores kursister

Praktiske oplysninger

Datoer: 19+20 august 2020

Tidsrum (begge dage): 9.00-15.30

Pris: 4.995 kr. (Ved fysisk fremmøde inkluderer prisen: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. Ved virtuel undervisning inkluderer prisen: instituttets udgifter ifm. fx betaling af virtuel platform samt øget administrations- og forberedelsestid mm.)

Tilmelding: Klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før kursusstart. Fra dette tidspunkt sker der ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset.

Sted: Neokognitivt Institut København

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.