Intensivt 2-dages metakognitivt kursus i posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Kursus: (2 dage/12 timer); Kurset udbydes kun i København. (Efter aftale kan kurset afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere)

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til fagfolk, der ønsker at få en grundlæggende viden om de psykiske processer, der typisk ligger bag denne psykiske tilstand samt konkrete og effektive redskaber til at yde relevant støtte.

Kursusbeskrivelse

Kurset er forankret i den sidste bølge af evidensbaserede kognitive terapier og herunder metakognitiv terapi. Dette betyder, at kurset centrerer sig om det afgørende betydning, som metakognitionen har for udviklingen og vedligeholdelsen af PTSD. Således centrerer kurset sig om både metakognitive processer samt psykologiske redskaber, som primært tager udgangspunkt i det samme metakognitive niveau.

PTSD er en diagnose, som gives til en person, der har været udsat for en eller flere traumatiske hændelser. Typiske symptomer på PTSD er bl.a. mareridt, søvnbesvær, flachbacks, irritabilitet, depressive symptomer og angst.

For de personer, der udvikler PTSD, og for deres pårørende, kan lidelsen have store konsekvenser. Disse personer kan opleve en ufrivillig tendens til fiksering på traumet – hvor grublerier og bekymringer om den traumatiske hændelse har overtaget deres tilværelse. Det er netop denne ufrivillige fokusering på tanker og indre mentale billeder om traumet, der er den primære årsag til, at personen forbliver i en uændret psykisk tilstand. Ved hjælp af konkrete redskaber er det muligt at genvinde en mere fleksibel opmærksomhed, således at psykens naturlige reguleringsmekanisme efter en oplevet traumatisk begivenhed genoprettes.

Der er stærke indikationer for, at den måde hvorpå man i årtier har forstået og behandlet PTSD, desværre ikke har givet gode nok resultater. Således kommer dette kursus med et nyt og anderledes bud på, hvad de primære årsager bag PTSD er, og hvilke faktorer af betydning er med til at vedligeholde og forstærke lidelsen.

Eksempelvis mener man inden for den metakognitive tilgang, at det slet ikke er nødvendigt at få klienten til at genfortælle om traumet igen og igen med risiko for retraumatisering. Desuden mener man, at det er netop dette forlængede kontakt med smertefulde tanker, erindringer og følelser, der spiller en afgørende betydning for udviklingen og vedligeholdelsen af PTSD, og derfor skal man lære klienten at formindske kontakten til disse aspekter – og ikke fortsat gøre det samme fx ved at have disse i fokus i terapien.

Denne forståelse munder ud i konkrete forslag til, hvad man som pårørende eller fagperson kan gøre, bør gøre eller lade være med at gøre.

Udbytte af kurset

  • Indsigt i det metakognitive tankesæt
  • Indsigt i en metakognitiv forståelse af PTSD
  • Den metakognitive sagsformulering ved PTSD
  • En større forståelse af metakognitionernes afgørende betydning for psykisk trivsel, mistrivsel eller lidelse
  • Hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige copingsstrategier
  • Metakognitive metoder og teknikker

Praktiske oplysninger

Datoer og program:

  • Dag 1: introduktion til metakognitiv teori og metode – indføring i det metakognitive tankesæt
  • Dag 2: metakognitive metoder og teknikker ifm. PTSD OBS: UNDERVISNINGEN UDSKUDT PGA. CORONA TIL DEN 12. MAJ.

Datoer for næste kursus: 19. august + 28 oktober 2020

(Datoer for igangværende kursus: 22. januar + 25. marts 2020 LUKKET FOR TILMELDINGER)

Tidsrum for begge dage: 9.00-15.30

Pris: 4.995 kr. (Prisen inkluderer: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. )

Tilmelding: Klik her. Kursusgebyret skal være betalt inden kursusstart (som anvist i tilsendt faktura).

Tilmeldingsfrist: 3 dage før kursusstart

Afbudsregler: Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Der sker ingen refusion af kursusprisen – hverken for hele eller dele af kurset. Hvis fakturaen ikke er blevet betalt, skal den være betalt senest dagen før kursusstart. Kursusdagene kan ikke erstattes eller byttes med andre kurser eller kursusdage.

Sted: Neokognitivt Institut

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

Følg os på Facebook.