Intensiv 1-årig neokognitiv uddannelse – med hovedvægt på metakognitiv terapi

Få en solid metakognitivt baseret uddannelse på over 180 timers undervisning, supervision, metodetræning, studiegrupper samt afsluttende eksamen

Nyt hold starter i København den 22. januar 2020. Se datoer og program her. (Datoer for igangværende hold med start den 21. august 2019 finder du her.)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne.

Kort om uddannelsen

Verden omkring os er under konstant forandring. Mennesket er en del af denne verden. Det psykoterapeutiske felt følger med udviklingen. Og det gør Neokognitivt Institut også. Uddannelsen tager således udgangspunkt i den nyeste udvikling inden for kognitive terapier – den såkaldte 3. bølge. Uddannelsen sørger for en grundig og omfattende undervisning og træning i metakognitiv teori og metode, således at du efter afsluttet uddannelse trygt vil kunne anvende metoden. Selv om uddannelsen er metakognitivt funderet, finder vi det væsentligt, at de studerende også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente terapeut.

Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog, godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening samt forfatter til bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi.”.  Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den officielt anerkendte instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF) medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

På uddannelsen er der primært fokus på det metakognitive niveau – i modsætning til objektniveauet. På objektniveauet finder man tankernes indholdsmæssige aspekter fx: ”Det bliver aldrig bedre”; ”Jeg dur ikke til noget!”, ”De andre har et bedre liv end mig”. osv. Når man arbejder metakognitivt stiller man spørgsmål til, hvad man stiller op med tanken fx: ”Når du får denne tanke: Det bliver aldrig bedre– hvad gør du så med den?” Eftersom alle mennesker har negative tanker, giver det ikke så meget mening at beskæftige sig med selve tanken, men med copingen, dvs. hvad man stiller op med tanken eller følelsen, når de dukker op. Du vil således få en grundig indføring i den metakognitive tilgang og herunder terapeutisk arbejde udført på et metaplan samt introduceres for andre relevante terapeutiske metoder og teknikker.

Uddannelsen består af en kombination af tavleundervisning/oplæg, video-, audio- og life-demonstrationer øvelser samt supervision.

Kort opsummering af indhold: Uddannelses teoretiske ståsted er primært metakognitiv terapi. Endvidere vil man blive introduceret til bl.a. følgende områder: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), William Glassers: Choice and Reality Therapy, neuropsykologi samt mindfulness-baseret psykoterapi. Uddannelsens hovedvægt lægges på psykoterapeutisk arbejde udført på et metakognitivt niveau samt på metakognitive psykologiske redskaber. Året afsluttes med en skriftlig eksamen, og ved gennemført uddannelse kan du benytte titlen: “Certificeret neokognitiv terapeut med speciale inden for metakognitiv terapi, Level 1”

Det er vigtigt at understrege, at Neokognitivt Institut ikke opererer med klausuler eller restriktioner af metodeanvendelse efter gennemført uddannelse, således at du som færdiguddannet psykoterapeut frit kan anvende metoden og uddannelsen.

Udbytte af uddannelsen

 • En større forståelse af, hvad psykisk mistrivsel/lidelse skyldes og om vedligeholdelsesfaktorer
 • Redskaber og teknikker ift., hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
 • En grundig indføring i metakongnitiv terapi og herunder:
  • Metakognitioner, metakognitiv bevidsthed og metakognitive oplevelser
  • CAS – Kognitivt opmærksomhedssyndrom og dets betydning for psykisk mistrivsel
  • Metakognitionernes rolle i individets psykiske liv
  • En bred vifte af metakognitive metoder og teknikker
 • Introduktion til andre i denne kontekst relevante psykologiske retninger og herunder:
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • Mindfulness-baseret psykoterapi
  • Choice and Reality Therapy
 • Supervision
 • Masser af øvelser og således rig mulighed for at træne de lærte teknikker

Ekstra bonus

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede  4-årige neokognitive psykoterapeutiske uddannelse, sådan at hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få lyst til at blive psykoterapeut inden for kognitive terapier, så behøver du kun at tage de resterende år på den 4-årige psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde dig godkendt psykoterapeut.

Pensum

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: 45.000 kr. (Prisen inkluderer: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. ) Efter aftale kan prisen inddeles i 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. midtvejs. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 23.500 kr.

StedNeokognitivt Institut (København)

Tilmelding: Klik her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Hvis fakturaen ikke allerede er blevet betalt, skal betaling forfalde senest dagen før uddannelsesstart. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det kan du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.