Intensiv 1-årig neokognitiv uddannelse – med hovedvægt på metakognitiv terapi

 

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller supervisionen foregå som planlagt – dog virtuelt, hvis det fysiske fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab. Hvis det viser sig, at reglerne for socialt samvær fortsætter i et stykke tid endnu eller endda skærpes, har vi gode erfaringer med virtuel undervisning og supervision, og således vil undervisningen/supervisionen kunne afholdes som planlagt. Vi mødes blot på en anden måde.

Få en solid metakognitivt baseret uddannelse på over 180 timers undervisning, supervision, metodetræning, studiegrupper samt afsluttende eksamen

Nyt hold starter i København den 19. august 2020. Se datoer og program her. (Datoer for igangværende hold med start den 22. januar 2020  finder du her.)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne.

Kort om uddannelsen

Verden omkring os er under konstant forandring. Mennesket er en del af denne verden. Det psykoterapeutiske felt følger med udviklingen. Og det gør Neokognitivt Institut også. Uddannelsen tager således udgangspunkt i den nyeste udvikling inden for kognitive terapier – den såkaldte 3. bølge. Uddannelsen sørger for en grundig og omfattende undervisning og træning i metakognitiv teori og metode, således at du efter afsluttet uddannelse trygt vil kunne anvende metoden. Selv om uddannelsen er metakognitivt funderet, finder vi det væsentligt, at de studerende også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente terapeut.

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at institutleder Linda Burlan Sørensen på det nuværende tidspunkt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog, godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening samt forfatter til bøgerne: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi.” samt “Stressbehandling med metakognitiv terapi”.  Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den officielt anerkendte instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF) medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

På uddannelsen er der primært fokus på det metakognitive niveau – i modsætning til objektniveauet. På objektniveauet finder man tankernes indholdsmæssige aspekter fx: ”Det bliver aldrig bedre”; ”Jeg dur ikke til noget!”, ”De andre har et bedre liv end mig”. osv. Når man arbejder metakognitivt stiller man spørgsmål til, hvad man stiller op med tanken fx: ”Når du får denne tanke: Det bliver aldrig bedre– hvad gør du så med den?” Eftersom alle mennesker har negative tanker, giver det ikke så meget mening at beskæftige sig med selve tanken, men med copingen, dvs. hvad man stiller op med tanken eller følelsen, når de dukker op. Du vil således få en grundig indføring i den metakognitive tilgang og herunder terapeutisk arbejde udført på et metaplan samt introduceres for andre relevante terapeutiske metoder og teknikker.

Uddannelsen består af en kombination af tavleundervisning/oplæg, video-, audio- og life-demonstrationer øvelser samt supervision.

Kort opsummering af indhold: Uddannelses teoretiske ståsted er primært metakognitiv terapi. Endvidere vil man blive introduceret til bl.a. følgende områder: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), William Glassers: Choice and Reality Therapy, neuropsykologi samt mindfulness-baseret psykoterapi. Uddannelsens hovedvægt lægges på psykoterapeutisk arbejde udført på et metakognitivt niveau samt på metakognitive psykologiske redskaber. Året afsluttes med en skriftlig eksamen, og ved gennemført uddannelse kan du benytte titlen: “Certificeret neokognitiv terapeut med speciale inden for metakognitiv terapi, Level 1”

Det er vigtigt at understrege, at Neokognitivt Institut ikke opererer med klausuler eller restriktioner af metodeanvendelse efter gennemført uddannelse, således at du som færdiguddannet psykoterapeut frit kan anvende metoden og uddannelsen.

Etiske regler

De studerende er underlagt Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler (du kan finde dem her.) Brud på disse kan medføre afslutning af uddannelsesforløb – med eller uden advarsel – for den pågældende studerende, da det forventes af den studerende at have sat sat ind i disse. På uddannelsen er man også underlagt instituttets regler, som du venligst bedes læse inden uddannelsesstart.

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Læs mere om, hvordan du kan komme ind på uddannelsen her.

Udbytte af uddannelsen

 • En større forståelse af, hvad psykisk mistrivsel/lidelse skyldes og om vedligeholdelsesfaktorer
 • Redskaber og teknikker ift., hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
 • En grundig indføring i metakongnitiv terapi og herunder:
  • Metakognitioner, metakognitiv bevidsthed og metakognitive oplevelser
  • CAS – Kognitivt opmærksomhedssyndrom og dets betydning for psykisk mistrivsel
  • Metakognitionernes rolle i individets psykiske liv
  • En bred vifte af metakognitive metoder og teknikker
 • Introduktion til andre i denne kontekst relevante psykologiske retninger og herunder:
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • Mindfulness-baseret psykoterapi
  • Choice and Reality Therapy
 • Supervision
 • Masser af øvelser og således rig mulighed for at træne de lærte teknikker

Ekstra bonus

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede  4-årige neokognitive psykoterapeutiske uddannelse, sådan at hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få lyst til at blive psykoterapeut inden for kognitive terapier, så behøver du kun at tage de resterende år på den 4-årige psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde dig godkendt psykoterapeut.

Vejledende litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag (ikke obligatorisk)

NB. Bøgerne kan købes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Linda Burlans Sørensens bøger kan købes på instituttet ved kursusstart. Der er 20 pc. rabat for vores kursister.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: 45.000 kr. (Ved fysisk fremmøde inkluderer prisen: morgenbrød, frokost, kage, frugt kaffe og te. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer. Ved virtuel undervisning inkluderer prisen: instituttets udgifter ifm. fx betaling af virtuel platform samt øget administrations- og forberedelsestid mm.) Efter aftale kan prisen inddeles i 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. midtvejs. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 23.500 kr.)

StedNeokognitivt Institut (København)

Tilmelding: Klik her. Uddannelsesbyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Hvis fakturaen ikke allerede er blevet betalt, skal betaling forfalde senest dagen før uddannelsesstart. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det kan du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook.