Metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner

 

Som noget enestående i Danmark tilbyder Neokognitivt Institut en række metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner af forskellig varighed – fra 2, 5, eller 6 dage til 1, 2 eller 4 år. De kortere metakognitive kurser fokuserer koncentreret på metakognitiv teori og metode med vægtlægning af konkret praktisk anvendelse. Der udstedes kursusbevis, og på de længere kurser samt uddannelser opnår man certificering. Da vi har specialiseret os inden for metakognitiv terapi, er metoden den gennemgående grundviden ift. samtlige af vores tiltag.

Selv om vores længere uddannelser er metakognitivt funderet, finder vi det essentielt, at  kursisterne også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Som udgangspunkt afholdes de fleste af vores kurser og uddannelser i København, men efter aftale kan ønskede kurser, dvs. afholdes på jeres arbejdsplads eller virtuelt (via Zoom fx).

Det er vigtigt at understrege, at Neokognitivt Institut ikke opererer med klausuler eller restriktioner af metodeanvendelse efter gennemført kursus eller uddannelse, således at man frit kan anvende den opnåede viden.

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at institutleder Linda Burlan Sørensen aktuelt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19 (eller sammenlignelige tilstande): År 2020 vil af mange af os huskes som tiden før, mens og ikke mindst efter Covid-19. Med udgangspunkt i det faktum, at mange ting har ændret sig, og at fremtiden er uvis, er vi nødt til at forholde os til de nye realiteter. I flere måneder nu har vi som udgangspunkt ufrivilligt været nødt til at mødes virtuelt. Og erfaringen har overgået vores forestillinger: flere og flere af vores kursister har efterfølgende udtrykt, at de fremadrettet ønsker, at kurserne i større omfang skal afholdes virtuelt. Vi tror dog stadig på, at det fysiske fremmøde er yderst vigtigt, og vi vil holde fast i det. Men vi vil gerne imødekomme ønsket om en kombination af fysisk og virtuel undervisning/supervision, mm. Vi har efterhånden alle oplevet fordelene ved virtuel undervisning, især når afstand, sygdom eller et krævende job kan være en udfordring. Endvidere er der nu mindre fravær på vore kurser og uddannelser, da man ikke behøver tage en hel fraværsdag ”blot” fordi, man lige skal noget andet vigtigt 1-2 timer den dag. Efter nøje og grundige overvejelser centreret om, hvordan de fleste af vores kursister får størst glæde og gavn af kurset eller uddannelsen, har vi besluttet, at de fleste af vores kurser og uddannelser vil i perioden august 2020 – juni 2021 afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning. Dette betyder faktisk også, at geografisk afstand ikke længere betyder ret meget mere! Fremmødeformen er specificeret på kursets/uddannelsens side. 

Kurser, uddannelser og supervision:

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus (2 dage/12 timer)

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus i OCD (2 dage/12 timer)

2-dages metakognitivt kursus i PTSD (2 dage/12 timer)

2-dages metakognitivt kursus i social angst (2 dage/12 timer)

Metakognitiv terapi: teori og metode (5 dage/30 timer)

5-dages kursus i metakognitiv terapi for psykologer og læger (5 dage/30 timer)

Next level: metakognitiv teori og metode trin II (5 dage/30 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach KBH (6 dage /36 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach Vejle (6 dage /36 timer)

Kursus i metakognitiv misbrugsbehandling (6 dage/36 timer)

1-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

2-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

Certificeret 4-årig neokognitiv psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

Supervision på specialistniveau

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure.

Følg os på Facebook.