Metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner

 

Som noget enestående i Danmark tilbyder Neokognitivt Institut en række metakognitive kurser og uddannelser for fagpersoner af forskellig varighed – fra 2, 5, eller 6 dage til 1, 2 eller 4 år. De kortere metakognitive kurser fokuserer koncentreret på metakognitiv teori og metode med vægtlægning af konkret praktisk anvendelse. Der udstedes kursusbevis, og på de længere kurser samt uddannelser opnår man certificering. Da vi har specialiseret os inden for metakognitiv terapi, er metoden den gennemgående grundviden ift. samtlige af vores tiltag.

Selv om vores længere uddannelser er metakognitivt funderet, finder vi det essentielt, at  kursisterne også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente psykoterapeut.

Som udgangspunkt afholdes de fleste af vores kurser og uddannelser i København, men efter aftale kan ønskede kurser, dvs. enten eksisterende kurser som beskrevet på vores hjemmeside eller for jer relevante kursusdage eller fagindhold, afholdes på jeres arbejdsplads, for jeres medarbejdere.

Det er vigtigt at understrege, at Neokognitivt Institut ikke opererer med klausuler eller restriktioner af metodeanvendelse efter gennemført kursus eller uddannelse, således at man frit kan anvende den opnåede viden.

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at institutleder Linda Burlan Sørensen aktuelt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

Kurser, uddannelser og supervision:

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus (2 dage/12 timer)

Intensivt 2-dages metakognitivt kursus i OCD (2 dage/12 timer)

2-dages metakognitivt kursus i PTSD (2 dage/12 timer)

2-dages metakognitivt kursus i social angst (2 dage/12 timer)

Effektive psykologiske redskaber i arbejdet med børn og unge (2 dage/12 timer)

Den motiverende samtale (2 dage/12 timer)

Choice and Reality Therapy: om basale behov, valg og relationer (2 dage/12 timer)

Metakognitiv terapi: teori og metode (5 dage/30 timer)

5-dages kursus i metakognitiv terapi for psykologer og læger (5 dage/30 timer)

Next level: metakognitiv teori og metode trin II (5 dage/30 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach KBH (6 dage /36 timer)

Certificeret metakognitiv stresscoach Vejle (6 dage /36 timer)

Specialiseringsuddannelse for dig der arbejder med unge eller unge voksne (6 dage/36 timer)

Kursus i metakognitiv misbrugsbehandling (8 dage/48 timer)

1-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

2-årig neokognitiv uddannelse med særlig vægt på metakognitiv terapi

Certificeret 4-årig neokognitiv psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

Online enekursus for fagpersonale: Introduktion til metakognitiv terapi

Supervision på specialistniveau

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Følg os på Facebook.