Intensiv metakognitiv behandlingspakke

 

Den metakognitive behandlingspakke tilbydes både børn, unge og voksne. Behandlingen er metodemæssigt forankret i de nyeste evidensbaserede kognitive terapier (neokognitiv psykologi) med konkrete og straksandvedelige metakognitive redskaber i centrum.

Vores universitetsuddannede psykologer anvender transdiagnostiske behandlingsmetoder, hvilket betyder, at de kan anvendes på de fleste psykiske problematikker og herunder: angst- og depressionstilstande (som fx PTSD, OCD, socialfobi, præstations- og eksamensangst, unipolar eller bipolar depression m.fl.) stress, misbrugsproblematikker, lavt selvværd, spiseforstyrrelser osv.

Med udgangspunkt i vores kliniske erfaring samt forskningsresultater vedrørende de mest effektive psykologiske redskaber, der aktuelt er bedst evidens for, har vi udviklet en specialiseret psykologisk behandlingspakke, som kan tilpasses børn, unge eller voksne, og som består af:

  • 7 individuelle behandlingssessioner hos metakognitiv psykolog (cand.psych)
  • Behandlingens overordnede formål er at styrke personens kontrol over mentale processer, således at psykologisk smerte reduceres betydeligt samtidigt med, at livskvaliteten og udviklingspotentialet øges.
  • Allerede ved den første session kommer man i besiddelse af effektive neokognitive redskaber. Der er tale om evidensbaserede psykologiske metoder og teknikker, der primært beskæftiger sig med vedvarende omstrukturering af psykologiske processer på et metakognitivt niveau.
  •  Det metakognitive plan er nemlig hjemstedet for psykologiske styringsprocesser af afgørende betydning for psykisk trivsel.
  • Follow-up på hjemmearbejdet via mail-korrespondance: individuelt tilpasset efter behov.
  • Behandlingen kan foregå på klinikken, online eller ved en kombination af begge dele.

Praktiske oplysninger

Pris: 6.195 kr. (Beløbet kan efter aftale inddeles i 2 eller 3 rater)

Det er ikke muligt at benytte sig af en lægehenvisning i denne forbindelse. Det er dog muligt at gøre brug af fx Sygeforsikring Danmark (gruppe 1,2 og 5) eller andre ordninger, der enten helt eller delvist dækker forløbet. Man kan også vælge at betale selv. Endvidere skal sessionerne blive afholdt inden for max 12 måneder fra startdatoen. Eventuelle resterende sessioner kan ikke længere afholdes eller refunderes efter denne frist.

Tilmelding: Klik her. Vi kontakter dig snarest efter modtaget tilmeldingsblanket.

Afbudsregler mm: Grundet den reducerede pris er tilmeldingen til behandlingspakken bindende for hele forløbet til den angivende samlede pris, selv om man har valgt at inddele betalingen over flere rater. Forløbet skal afvikles inden for max 12 måneder efter startdatoen. Det er ikke muligt at opnå refusion for eventuelle ikke afholdte sessioner.

Sted: Neokognitivt Institut: MetaKognitiv Psykologklinik, Kirkegårdsvej 25 A, 1. sal, 2300 København

Læs om vores Sikkerhedspolitik og persondataforordningen (GDPR).
Følg os på Facebook.