Oversigt over uddannelsens struktur og indhold

 

Oversigt i lektioner

Undervisning i teori, metode og praksis (og herunder færdighedstræning): 476 lektioner (119 lektioner pr. år)
Gruppesupervision: 200 lektioner (50 lektioner pr. år)
Feedback på egen stil/egenterapi og selvrefleksion: 150 lektioner i gruppe (37,5 lektioner pr. år)
Studiegruppe: 84 lektioner (21 lektioner pr. år)
I alt: 910 lektioner (*En lektion varer 45 minutter.)

Undervisningsformer og formidlingsmidler

Uddannelsen omfatter: Undervisning i teori, metode og praksis, færdighedstræning i at udøve terapi, gruppesupervision, studiegrupper, egenterapi/feedback på egen stil og selvrefleksion samt 5 eksaminer (4 årlige eksaminer og en afsluttende eksamen), der skal bestås.

Færdighedstræning indgår i alle de 4 år, og træningen foregår i gruppe under vejledning af erfaren underviser. Det overordnede formål er at skabe et rum, hvor de studerende kan øve sig og udvikle terapeutiske kompetencer med udgangspunkt i undervisningens teori og metode.

Undervisning i teori, metode og praksis (476 lektioner)

Der anvendes forskellige formidlingsmidler og herunder: tavleundervisning/forelæsning, øvelser, videodemonstrationer, par- og gruppearbejde samt hjemmearbejde. Desuden er der færdighedstræningsmoduler, hvis formål er, at de studerende kan udøve psykoterapi.

Kort oversigt over underviningsområder

Uddannelsen er fordelt på 4 år, og rækkefølgen er ikke nødvendigvis den, der her er anført, eftersom der er tale om 4 moduler fordelt på hver sit år, og som tilsammen udruster terapeuten med de nødvendige psykoterapeutiske færdigheder og kompetencer. Således kan modulernes rækkefølge variere:

Metakognitiv terapi – er uddannelsens hovedretning med flest undervisningstimer. Undervisning i samt arbejde med metakognitive teknikker og metoder er gennemgående på alle 4 år. der er således tale om over 130 timers undervisning og træning i metakognitiv teori og metode samt metakongitiv supervision.

Grundlæggende teori, metode og forskning inden for kognitive terapier og herunder: historisk udvikling i samfundsmæssig sammenhæng samt teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling. Introduktion til kognitiv adfærdsterap i.

Acceptance and Commitment therapy

Mindfulness-baseret psykoterapi

Motivationssamtalen

Psykopatologi – en indføring i psykiatriske diagnoser

Behandling af depression ved metakognitiv terapi

Behandling af angstlidelser (og herunder OCD og socialangst) ved metakognitiv terapi

Behandling af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) ved metakognitiv terapi

Terapeutens egne problematikker og klientarbejdet

Neuropsykologi

Positiv psykologi

Medicin og psykiske lidelser

Metakognitiv terapi ved stressrelaterede tilstande

Parterapi og familieterapi

Psykotiske tilstande

Den terapeutiske værktøjskasse (blandt andet Choice Therapy, Logoterapi m.fl.)

Om medicin og psykiske lidelser

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedstests

Teori om kommunikation

Diagnoser – prognoser, evaluering og rapportering

Misbrugsbehandling

Færdighedstræning

Om selvmordsturede klienter og vurdering af selvmordsrisiko

Pårørendearbejde ift. psykiske lidelser i familien

Psykologiske undersøgelsesmetoder/godkendt psykometri

Eksistentiel psykoterapi

Den terapeutiske alliance: terapeut-klient relationen

Selvværd og selvtillid

Psykoterapeutiske værktøjer i arbejdet med børn og unge

Differentiel diagnostisk – om at skelne mellem psykiske lidelser

Etik og moral ift. klienter og kollegiale relationer

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.