Organisation og ledelse

Institutleder Linda Burlan Sørensen er uddannelsesleder. Hun er autoriseret klinisk psykolog og Specialist i Psykoterapi. Linda Burlan Sørensen er også ansvarlig for kompetencefordelingen på uddannelsen. Hun kan kontaktes via mail: linda@neokognitiv.dk.

Certificeret psykoterapeut MPF Betina Buono er studie- og erhvervsvejleder. Hendes opgaver indbefatter blandt andet den daglige kontakt til de studerende samt besvarelse af konkrete spørgsmål om uddannelsens indhold, struktur, mødedatoer samt eksamensprocedurer. Desuden tager hun sig af ansøgninger, dispensationer og merit. Hun kan kontaktes via mail: info@neokognitiv.dk.

Undervisere

Undervisningen foretages af erfarne universitetsuddannede psykologer og uddannede/godkendte psykoterapeuter (MPF )samt af relevante gæsteundervisere.

Etiske regler

De studerende er underlagte Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler.

Neokognitivt Instituts regler og brud på disse

Direkte eller indirekte former for chikane, mobning eller forstyrrelser tolereres ikke. Viden om Instituttet, om dets medarbejdere, om de andre medstuderende eller om klienter er fortrolig og skal derfor behandles ansvarsfuldt med diskretion og respekt. Adfærdsaspekter der skaber utryghed, uro eller andre former for mistrivsel på holdet er ikke accepterede, og den studerende kan afsluttes i uddannelsesforløbet efter én mundtlig eller skriftlig advarsel, hvis ingen adfærdsforandring er sket.

Instituttet forbeholder sig retten til at afslutte et studerendes uddannelsesforløb med øjeblikkelig virkning og uden refusion for igangværende år, såfremt dennes adfærd er i modstrid med Instituttets etiske regler for opførsel.