Datoer og program for fortsættermodulet (med start september 2020)

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Alle undervisningsdage fra 9-15.30; Supervision og feedback på egen stil/selvrefleksion samt metodetræning: 9-15).

Vedr. litteratur: vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning):

Hukommelse og falske erindringer (AL) 2. september 2020 (ONLINE)

Hukommelse og falske erindringer II (AL) 3. september 2020 (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 4. september (ONLINE)

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (individ, par og familie) (BB) 30. september (ONLINE)

Video- audiosupervision: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med. Dette kan gøres som rollespil i studiegrupperne (LBS) 1. oktober (ONLINE) OBS: 9-15.30

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (individ, par og familie) (BB) 2. oktober (ONLINE) OBS. 9-15.00

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity I (AL) 11. november (FYSISK FREMMØDEHVIS dette kan lade sig gøre på det givne tidspunkt iht. myndighedernes retningslinjer mm;  det gælder alle datoer, hvorved der står: “Fysisk fremmøde”.)

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity II (AL) 12. november (FYSISK FREMMØDE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 13. november (FYSISK FREMMØDE)

Hvordan vi kan anvende MCT som forebyggende strategi mod udvikling af spiseforstyrrelser blandt unge og voksne med risikoadfærd (MLA) 9. december (ONLINE)

Hvordan vi gennem udbredelse af MCT på bla. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe ro i hovedet omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA) 10. december (ONLINE)

Metodetræning (OBS. Den sidste time bruges på aftaler og opgavefordeling ift. oplæg den 27. januar) (BB) 11. december (ONLINE)

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse I (LBS) 27. januar 2021 (FYSISK FREMMØDE)

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse II (LBS) 28. januar (FYSISK FREMMØDE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (BB) 29. januar (FYSISK FREMMØDE)

De studerendes livedemonstrationer på “ukendt klient” (BB) 10. marts (ONLINE)

Skematerapi  (Jeffrey Youngs model) (LBS) 11. marts (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 12. marts (ONLINE)

Kendte psykologforsøg (AL) 27+28. april (FYSISK FREMMØDE) 

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 29. april (FYSISK FREMMØDE)

De studerendes oplæg – instrukser til oplæg se ndes til jer ca. 3 uger før (MLA)  26. maj (ONLINE)

De studerendes oplæg samt øvelser og metodetræning (MLA) 27. maj (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 28. maj (ONLINE)

Pårørende til psykisk syge (AL) 23. juni (FYSISK FREMMØDE)

Opsamling, repetition og afslutning: Hvad har jeg lært? Hvad tager jeg med mig? Hvad bruger jeg? Hvordan anvender jeg nu min teoretiske viden? (OBS. 9-15) (LBS) 24. juni (FYSISK FREMMØDE)

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eksamen (10-15 sider): Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

Der tages forbehold for ændringer i programmet.