Datoer og program for fortsættermodulet (med start september 2020)

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Alle undervisningsdage fra 9-15.30; Supervision og feedback på egen stil/selvrefleksion samt metodetræning: 9-15).

Vedr. litteratur: vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning):

Hukommelse og falske erindringer (AL) 2. september 2020

Hukommelse og falske erindringer II (AL) 3. september 2020

Gruppesupervision samt feedback på egen stil; opgave til den 2. oktober: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med. Dette kan gøres som rollespil i studiegrupperne (LBS) 4. september

Skematerapi  (Jeffrey Youngs model) (CC) 30. september

Skematerapi II (CC) 1. oktober

Video- audiosupervision (LBS) 2. oktober

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity I (AL) 11. november

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity II (AL) 12. november

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 13. november

Hvordan vi kan anvende MCT som forebyggende strategi mod udvikling af spiseforstyrrelser blandt unge og voksne med risikoadfærd (MLA) 9. december

Hvordan vi gennem udbredelse af MCT på bla. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe ro i hovedet omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA) 10. december

Metodetræning (OBS. Den sidste time bruges på aftaler og opgavefordeling ift. oplæg den 27. januar) (BB) 11. december

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse I (LBS) 27. januar 2021

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse II (LBS) 28. januar

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (BB) 29. januar

Følelsesfokuseret skematerapi (CC) 10. marts

Stalkning: Hvad er det? Hvad kan vi gøre ved det? (CC) 11. marts

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 12. marts

Kendte psykologforsøg (AL) 27+28. april

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 29. april

De studerendes oplæg – instrukser til oplæg se ndes til jer ca. 3 uger før (MLA)  26. maj

De studerendes oplæg samt øvelser og metodetræning (MLA) 27. maj

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 28. maj

Pårørende til psykisk syge (AL) 23. juni

Opsamling, repetition og afslutning: Hvad har jeg lært? Hvad tager jeg med mig? Hvad bruger jeg? Hvordan anvender jeg nu min teoretiske viden? (OBS. 9-15) (LBS) 24. juni

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eksamen (10-15 sider): Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

Der tages forbehold for ændringer i programmet.