Programmet er ikke endeligt – vi arbejder på det!

Datoer og program for fortsættermodulet (med start august 2021)

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Alle undervisningsdage fra 9-15.30; Supervision og feedback på egen stil/selvrefleksion samt metodetræning: 9-15).

Vedr. litteratur: vi anbefaler, at I i første omgang deltager til undervisningen og koncentrerer jer om denne. Efter hvert modul/emne vil I få en liste over anvendt litteratur samt konkrete anbefalinger fra underviseren ift. viderelæsning). Fremmødeform (online eller fysisk vil præciseres snarest):

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser (LBS) 25. august 2021 Linda

Personlighedsforstyrrelser fortsat samt træning (LBS) 26. august Linda

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (samt aftale om de studerendes oplæg den 5. oktober) (AL eller MLA) 27. august

Resiliens: Hvordan kan resiliens gøre os mere modstandsdygtige overfor udefrakommende udfordringer. Hvordan vores mindset og vores vedholdenhed er med til at afgøre vores adfærd og livsomstændigheder (MLA) 4. oktober

De studerendes oplæg (LBS) 5. oktober

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 6. oktober

Pårørendearbejde ift. psykiske lidelser i familien (AL) 8. november

Den motiverende samtale (AL eller MLA) 9. november

Gruppesupervision samt feedback på egen stil (LBS) 10. november

Differentiel diagnostik – om at skelne mellem psykiske lidelser (AL) 6. december

Video- audiosupervision: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med. Dette kan gøres som rollespil i studiegrupperne (LBS) 7. december

 

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (individ, par og familie) (BB) 30. september (ONLINE)

Video- audiosupervision: de studerende skal have en optagelse af en session på max 20 min med. Dette kan gøres som rollespil i studiegrupperne (LBS) 1. oktober (ONLINE) OBS: 9-15.30

Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (individ, par og familie) (BB) 2. oktober (ONLINE) OBS. 9-15.00

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity I (AL) 11. november (ONLINE)

Intolerance of Uncertainty og Intolerance of Ambiguity II (AL) 12. november (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 13. november (ONLINE)

Hvordan vi kan anvende MCT som forebyggende strategi mod udvikling af spiseforstyrrelser blandt unge og voksne med risikoadfærd (MLA) 9. december (ONLINE)

Hvordan vi gennem udbredelse af MCT på bla. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe ro i hovedet omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA) 10. december (ONLINE)

Metodetræning/Supervision (OBS. Den sidste time bruges på aftaler og opgavefordeling ift. oplæg den 27. januar) (LBS) 11. december (ONLINE)

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse I (LBS) 27. januar 2021 (ONLINE)

De studerendes oplæg iht. opgavebeskrivelse II (LBS) 28. januar (ONLINE)

Gruppesupervision (MLA) 29. januar (ONLINE)

De studerendes livedemonstrationer på “ukendt klient” (samt instrukser til den 26. maj) (MLA) 10. marts (ONLINE)

Skematerapi  (Jeffrey Youngs model) (LBS) 11. marts (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 12. marts (ONLINE)

Kendte psykologforsøg (AL) 27+28. april (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid) 

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 29. april (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid)

De studerendes oplæg – instrukser til oplæg sendes til jer ca. 3 uger før (MLA)  26. maj (ONLINE)

De studerendes oplæg (evt. fortsat) samt øvelser og metodetræning/ rollespil og andre demonstrationer (LBS) 27. maj (ONLINE)

Gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion (LBS) 28. maj (ONLINE)

Pårørende til psykisk syge (AL) 23. juni (FYSISK FREMMØDE –  hvis muligt til den tid)

Opsamling, repetition og afslutning: Hvad har jeg lært? Hvad tager jeg med mig? Hvad bruger jeg? Hvordan anvender jeg nu min teoretiske viden? (OBS. 9-15) (LBS) 24. juni (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid)

Skriftlig eksamen: 5-10 sider ved individuel besvarelse; 10-15 side ved pararbejde og max 25 sider ved gruppebesvarelse. Emne efter eget valg – dette skal dog godkendes af Linda Burlan Sørensen. Flere oplysninger kommer snarest.

Studiegruppe: 21 lektioner

Der tages forbehold for ændringer i programmet.