Datoer for nyt modul: 2018-2019

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Undervisnings- og træningsdage 9-15.30; Supervision og feedback på egen stil: 9-15):

Systemisk/narrativ metode 8+9 august

Supervision 10 august

Par- og familieterapi (2) 26. september

Neuropsykologi (2) 27. september

Video- /audiosupervision 28. september

Metakognitiv terapi og terapeutens kommunikation 31. oktober+ 1. november

Feedback på egen stil 2. november

Psykologiens historie (fælles modul) 12. december

Rollespil – metodetræning 13. december

Video-/audiosupervision 14. december

Motivationssamtalen I + II (2 dage) :9+10 januar 2019

Feedback på egen stil/metodetræning 11. januar

Gruppesupervision 20. februar

Differentiel diagnostistik 21. februar

Differentiel diagnostistik – cases og træning 22. februar

Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser  I og II (2 dage) 20+21 marts

Egenterapi/Feedback på egen stil og selvrefleksion 22. marts

Audio- og/eller videosupervision og live-demonstrationer: 24. april

Metodetræning samt små opgaver uden hjælpemidler: 25 april

Færdighedstræning og feedback på egen stil 26. april

Repetition og de studerendes oplæg 19. juni

Metodetræning og feedback på egen stil 20. juni

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven sendes til jer via mail den 21 juni inden kl.11. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 28. juni inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 28. juni om morgenen. Eksamensresultat/feedback modtages i slut august/primo september.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.