Datoer og program for nyt hold med start den 13.01.2021

 

Alle undervisningsdage: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning samt feedback på egen stil: 9-15.  Disse tidspunkter gælder begge undervisningsformer – uanset om holdet mødes fysisk eller virtuelt.) Undervisningen foregår altså enten ved fysisk femmøde eller online – nærmere oplysninger  om hvilke dage undervisningen vil foregå via fysisk fremmøde og hvilke online kommer snarest.

(OBS. Denne uddannelse vil afholdes delvist online og delvist via fysisk fremmøde. Specificering af fremmødeform vil oplyses senest i starten af december 2020, da vi forholder os afvendende ift. Corona-situationen.)

Introduktion til metakognitiv terapi 13. januar 2021 (Online via Zoom grundet aktuel situation)

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) 14. januar (Online via Zoom grundet aktuel situation)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant 15. januar (Online via Zoom grundet aktuel situation)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 17. marts  OBS.: Fremmødeform fra marts 2021: Oplyses i løbet af januar (februar 2021): Vi forholder os afventede ift. myndighedernes anbefalinger og restriktioner samt Corona-udviklingen.

OCD 18. marts 

Færdighedstræning og feedback på egen stil 19. marts 

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 21. april 

Metodetræning: øvelser, oplæg, opsamling af metakognitive redskaber 22. april

Gruppesupervision 23. april 

Metakognitiv terapi for børn og unge 10. maj 

Metakognitiv terapi for par og familier 11. maj 

Feedback på egen still og selvrefleksion (audio- eller video supervision) 12. maj 

Metakognitiv terapi ved:

Misbrug 7. juni 

Personlighedsforstyrrelser (fokus på borderline) 8. juni 

Metodetræning (Metakognitiv redskabskasse: repetition samt træning) 9. juni 

Mindfulness-baseret psykoterapi 11. august 

Neuropsykologi 12. august 

Gruppesupervision 13. august 

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode 29+30 september 

Gruppesupervision 1. oktober 

Choice and Reality Therapy (William Glasser) 3+4 november

Feedback på egen still og selvrefleksion 5. november 

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag 15. december  

Supervision samt opsamling. Afslutning 16. december

Undervisningsfri 17. december: skriftlig eksamensstart

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eller mundtlig opgave/eksamen. Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

Der tages forbehold for ændringer i programmet.