Datoer og program for nyt hold med start den 18.08.2021

 

Alle undervisningsdage: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning samt feedback på egen stil: 9-15.  Disse tidspunkter gælder begge undervisningsformer – uanset om holdet mødes fysisk eller virtuelt.) 

(OBS.: Denne uddannelse afholdes som en kombination af fysisk og online undervisning, således at der tages høje for både eventuelle Coronarelaterede restriktioner og også for geografi, transporttid og transportpenge samt miljøvenlighed.)

Introduktion til metakognitiv terapi 18. august 2021 (LBS) (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) (LBS) 19. august (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant mm. 20. august (LBS) (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst (LBS) 22. september (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

OCD (LBS) 23. september (FYSISK FREMMØDE(FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online) )

Gruppesupervision (LBS, AL eller MLA) 24. september (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid/ellers online)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma (LBS) 27. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Metodetræning: øvelser, oplæg, opsamling af metakognitive redskaber (LBS) 28. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision (AL eller MLA) 29. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Metakognitiv terapi for unge (14-21 år) (AL eller MLA) 17. november (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid)

Om at arbejde metakognitivt med familier – fra konflikter til trivsel (MLA) 18. november (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid)

Gruppesupervision og herunder feedback på egen still og selvrefleksion (LBS) 19. november (FYSISK FREMMØDE – hvis muligt til den tid)

Metakognitiv terapi og personlighedsforstyrrelser (fokus på borderline) (AL) 13. december (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesuperevision og afslutning (AL eller MLA) 14. december (ONLINE UNDERVISNING)

De resterende datoer for resten af uddannelsen oplyses snarest. Uddannelsen afsluttes i juni 2022.

Afhængighed: hvad er det? Behandling generelt samt et metakognitivt perspektiv  (Gæsteunderviser DV)

Gruppesuperevision og afslutning (LBS)

Mindfulness-baseret psykoterapi (AL)

Neuropsykologi (AL)

Gruppesupervision (LBS) 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode (LBS)

Hvordan vi gennem udbredelse af metakognitiv terapi på bla. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser kan skabe “ro i hovedet” omkring sundhedsdiskurser og kropsfokus i samfundet (MLA)

Gruppesupervision (LBS ELLER DV)

Choice and Reality Therapy (William Glasser) (LBS)

Metodetræning (LBS) 

Gruppesupervision (LBS ELLER DV)

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Træningsbaseret dag  (AL)

Gruppesupervision samt opsamling. Afslutning (LBS)

OBS. Undervisningsfri denne dag: Skriftlig eksamensstart

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail. Mere om eksamen, når vi ses.

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eller mundtlig opgave/eksamen. Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

Der tages forbehold for ændringer i programmet.