Datoer og program for år 4 (København; 2017-2018)

(alle dage fra 9-15.30)

Eksistentiel psykoterapi samt snak om specialiseringsmoduler 7+8 august

Egenterapi/Feedback på egen stil og selvrefleksion 9. august

Dag 1: Om selvmordstruede klienter og vurdering af selvmordsrisiko; Dag 2: Metakognitiv teori og metode: sagsformuleringer og metoder ift specifikke lidelser 21+22. september

Gæsteunderviser: Tilknytningsteori 25. oktober

Differentiel diagnostik – om at skelne mellem psykiske lidelser 26. oktober

Egenterapi/Feedback på egen stil og selvrefleksion: 27. oktober

Kognitiv terapi (KAT): essens og nøglebegreber 23. november

Færdighedstræning og de studerendes præsentationer 24. november

Supervision 14. december

Introduktion til metakognitiv terapi og terapeutisk kommunikation 15 december

ACT 2 – Acceptance og Commitment Therapy (2) 11. januar 2018

Metodetræning og specialiseringsmoduler: 12. januar 2018

Positiv psykologi 28. februar

Færdighedstræning og de studerendes præsentationer 1. marts

Egenterapi/Feedback på egen stil og selvrefleksion 2. marts

Psykoterapeutiske værktøjer i arbejdet med børn og unge 2 11. april

Specialiseringsdag (oplæg mm.) 12. april

Gruppesupervision 13. april

KAT, Metakognitiv terapi og ACT: strukturering af forskelle og ligheder 16. maj

Metodetræning i KAT, ACT og metakognitiv terapi/ de studerendes oplæg samt feedback 17. maj

Egenterapi/Feedback på egen stil og selvrefleksion 18.maj

Differentiel diagnostik – om at skelne mellem psykiske lidelser (2) 6. juni

Gruppesupervision og eksamenstræning ift. specialiseringsmoduler 7. juni

Gruppesupervision og eksamenstræning 8. juni

Studiegruppe: 21 lektioner

ÅRSEKSAMEN: Skriftlig eksamen. Opgaven sendes til jer via mail den 8. juni inden kl.11. Den færdige opgave skal sendes til linda@neokognitiv.dk senest den  22. juni inden kl. 11. Eksamensresultat/feed back modtages efter individuel aftale i slut juni eller start august.

Der tages forbehold for ændringer i programmet