Datoer og program for nyt hold med start den 19.08.2020

 

Alle undervisningsdage: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning samt feedback på egen stil: 9-15.  Disse tidspunkter gælder begge undervisningsformer – uanset om holdet mødes fysisk eller virtuelt.) Undervisningen foregår altså enten ved fysisk femmøde eller online – se venligst nedenstående. Kun ifm. de første 2 undervsiningsdage kan man vælge mellem fysisk fremmøde eller online undervisning, og valget gælder for begge dage. De resterende dage foregår som her oplyst.

Dag 1 og dag 2: Introduktion til metakognitiv terapi: teori og metode (dag 2: fokus på depression og stress) 19+20 august 2020 (FYSISK FREMMØDE OBS!: Mulighed for ONLINEUNDERVISNING*)

*Vedr. den 19+20 august: Det er muligt at vælge ONLINE-modulet, som oprettes ved min. 8 deltagere, som har udtrykt et ønske herom.  Ved tilmelding oplys os venligst i rubrikken “Besked”, om du ønsker at mødes fysisk eller online de første 2 dage. Ca. 10 dage før kursusstartstart får du en mail fra os med information om, hvorvidt onlinemodulet for de første 2 dage er blevet oprettet.

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant 21. august 2020 (FYSISK FREMMØDE)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 16. september (FYSISK FREMMØDE)

OCD 17. september (FYSISK FREMMØDE)

Færdighedstræning og feedback på egen stil 18. september (FYSISK FREMMØDE)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 28. oktober (ONLINE – det gælder altid for alle de datoer, hvorved der står: “Online”)

Metodetræning: øvelser, oplæg, opsamling af metakognitive redskaber 29. oktober (ONLINE)

Gruppesupervision 30. oktober (ONLINE)

Metakognitiv terapi for børn og unge 2. december (ONLINE)

Metakognitiv terapi for par og familier 3. december (ONLINE)

Feedback på egen still og selvrefleksion (audio- eller video supervision) 4. december (ONLINE)

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode  januar 2021 (FYSISK FREMMØDE)

Gruppesupervision 22. januar 2021 (FYSISK FREMMØDE)

Metakognitiv terapi ved:

Misbrug 3. marts (ONLINE)

Personlighedsforstyrrelser (med fokus på borderline) 4. marts (ONLINE)

Metodetræning (Metakognitiv redskabskasse: repetition samt træning) 5. marts (ONLINE)

Choice and Reality Therapy (William Glasser) 7+8 april (FYSISK FREMMØDE)

Feedback på egen still og selvrefleksion 9. april (FYSISK FREMMØDE)

Mindfulness-baseret psykoterapi 19. maj  (ONLINE)

Neuropsykologi 20. maj (ONLINE)

Gruppesupervision 21. maj (ONLINE)

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Oplægs- og træningsbaseret dag som aftalt den 21. maj 16. juni (FYSISK FREMMØDE)

Eksamensforberedelse: opsamling og repetition. Afslutning 17. juni (FYSISK FREMMØDE)

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eller mundtlig opgave/eksamen. Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.