Datoer og program for nyt hold med start den 19.08.2020

 

Alle undervisningsdage: 9-15.30; Gruppesupervision, metodetræning samt feedback på egen stil: 9-15.  Disse tidspunkter gælder begge undervisningsformer – uanset om holdet mødes fysisk eller virtuelt.) Undervisningen foregår altså enten ved fysisk femmøde eller online – se venligst nedenstående. Kun ifm. de første 2 undervsiningsdage kan man vælge mellem fysisk fremmøde eller online undervisning, og valget gælder for begge dage. De resterende dage foregår som her oplyst.

Dag 1 og dag 2: Introduktion til metakognitiv terapi: teori og metode (dag 2: fokus på depression og stress) 19+20 august 2020  (FYSISK FREMMØDE)

Gruppesupervision samt dannelse af studiegrupper, valg af studierepræsentant 21. august 2020 (FYSISK FREMMØDE)

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder:

Socialangst 16. september (FYSISK FREMMØDE)

OCD 17. september (FYSISK FREMMØDE)

Færdighedstræning og feedback på egen stil 18. september (FYSISK FREMMØDE)

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 28. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Metodetræning: øvelser, oplæg, opsamling af metakognitive redskaber 29. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Gruppesupervision 30. oktober (ONLINE UNDERVISNING)

Metakognitiv terapi for børn og unge 2. december  (FYSISK FREMMØDE)

Metakognitiv terapi for par og familier 3. december (FYSISK FREMMØDE)

Feedback på egen still og selvrefleksion (audio- eller video supervision) 4. december (FYSISK FREMMØDE)

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode 20+21 januar 2021 (ONLINE)

Gruppesupervision 22. januar 2021 (ONLINE)

Metakognitiv terapi ved:

Misbrug 3. marts (ONLINE)

Personlighedsforstyrrelser (med fokus på borderline) 4. marts (ONLINE)

Metodetræning (Metakognitiv redskabskasse: repetition samt træning) 5. marts (ONLINE)

Choice and Reality Therapy (William Glasser) 7+8 april (FYSISK FREMMØDE)

Feedback på egen still og selvrefleksion 9. april (FYSISK FREMMØDE)

Mindfulness-baseret psykoterapi 19. maj  (ONLINE)

Neuropsykologi 20. maj (ONLINE)

Gruppesupervision 21. maj (ONLINE)

Hvordan anvender jeg min teoretiske viden i praksis? Oplægs- og træningsbaseret dag som aftalt den 21. maj 16. juni (FYSISK FREMMØDE)

Eksamensforberedelse: opsamling og repetition. Afslutning 17. juni (FYSISK FREMMØDE)

Eksamensfri: 18. juni (Eksamensopgaverne modtages. Der arbejdes med dem individuelt hjemmefra. Man møder ikke på instituttet.)

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven, som består af en række spørgsmål fra årets undervisning, sendes til jer via mail den 18. juni inden kl. 10. Opgavebesvarelsen, som må fylde 5-10 sider, skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 28. juni 2021 inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 28. juni om morgenen (opgaver modtages ikke før dette tidspunkt). Eksamensresultat/feedback modtages ca. slut august/start september 2021.

Studiegruppe: 21 lektioner (Flere informationer fås ved første supervisionsdag; dag 3)

Der tages forbehold for ændringer i programmet.