KØBENHAVN 2019 start august

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer:

(Alle undervisningsdage fra 9-15.30; Supervision samt fedback på egen stil/selvrefleksion: 9-15)

 

Introduktion til metakognitiv terapi 21. august 2019

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) 22. august

Gruppesupervision 23. august

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder: socialangst og OCD 11+12 september

Færdighedstræning og feedback på egen stil 13. september

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 23. oktober

Metodetræning 24. oktober

Gruppesupervision 25. oktober

Dag 1: Metakognitiv terapi for børn og unge; Dag 2: Metakognitiv terapi for par og familier 27+28 november

Feedback på egen still og selvrefleksion 29 november

Datoer og endeligt program for 2020 oplyses snarest! Programmet vil bl.a. omfatte nedenstående:

De studerendes oplæg

Metodetræning

Gruppesupervision

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode

Feedback på egen still og selvrefleksion

Mindfulness-baseret psykoterapi

Neuropsykologi

Gruppesupervision

Metakognitiv terapi ved: Dag 1: Misbrug (alkoholbehandling); Dag 2: Personlighedsforstyrrelser (borderline)

Gruppesupervision

Choice and Reality Therapy (William Glasser)

Introduktion til positiv psykologi

Færdighedstræning og feedback på egen stil

De studerendes oplæg

Metode- og færdighedstræning: hvad har vi lært?

Eksamensforberedelse: opsamling og repetition

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eller mundtlig opgave/eksamen. Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

Der tages forbehold for ændringer i programmet.