KØBENHAVN 2019 NYT HOLD start august

 

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer:

(Alle undervisningsdage fra 9-15.30; Supervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion: 9-15)

 

Introduktion til metakognitiv terapi 21. august 2019

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) 22. august

Metakognitiv gruppesupervision 23. august

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder: socialangst og OCD 11+12 september

Færdighedstræning og feedback på egen stil 13. september

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 23. oktober

Metakognitiv metodetræning 24. oktober

Metakognitiv gruppesupervision 25. oktober

Dag 1: Metakognitiv terapi for par og familier; Dag 2: Metakognitiv terapi for børn og unge 27+28 november

Feedback på egen still og selvrefleksion 29 november

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode 14+15 januar 2020

Metakognitiv gruppesupervision 16. januar

Metakognitiv terapi ved: Dag 1: Misbrug (alkoholbehandling); Dag 2: Personlighedsforstyrrelser (borderline) 26+27 februar

Metakognitiv metodetræning; opsamling samt repetition 28 februar

Dag 1+2: Choice and Reality Therapy (William Glasser) 1+2 april

Feedback på egen still og selvrefleksion 3. april

Dag 1: Mindfulness-baseret kognitiv psykoterapi; Dag 2: Neuropsykologi 4+5 maj

Gruppesupervision og metodetræning 6. maj

Færdighedstræning: de studerendes oplæg 10. juni

Eksamensforberedelse: opsamling og repetition 11. juni

Undervisningsfri: eksamen 12. juni

 

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig eller mundtlig opgave/eksamen. Detaljer oplyses ved uddannelsesstart

Der tages forbehold for ændringer i programmet.