KØBENHAVN 2019 NYT HOLD start august

 

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: I disse udfordrende tider gør vi alt, hvad vi kan, for at overholde vores aftaler – hvad enten det omhandler kurser, supervision, uddannelser eller terapi. Således kan undervisningen eller terapien foregå som planlagt –  dog virtuelt, hvis det personlige fremmøde ikke er en mulighed. Neokognitivt Institut overholder myndighedernes retningslinjer. Ved fysisk fremmøde overholdes myndighedernes regler for fysisk samvær i fællesskab

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer:

(Alle undervisningsdage fra 9-15.30)

Introduktion til metakognitiv terapi 21. august 2019

Introduktion til metakognitiv terapi dag 2 (fokus på depression og stress) 22. august

Metakognitiv gruppesupervision og herunder selvrefleksion 23. august

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder: socialangst og OCD 11+12 september

Færdighedstræning og feedback på egen stil samt selvrefleksion 13. september

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 23. oktober

Metakognitiv metodetræning samt supervision 24. oktober

Metakognitiv gruppesupervision samt feedback på egen stil/selvrefleksion 25. oktober

Dag 1: Metakognitiv terapi for par og familier; Dag 2: Metakognitiv terapi for børn og unge 27+28 november

Feedback på egen still og selvrefleksion 29 november

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy (ACT):  Introduktion til teori og metode 15 + 16 januar 2020

17. januar: Gæsteunderviser 9-12: 1.Hvordan MCT kan være med til at mindske et overdrevent fokus på sundhed og krop; 2. Hvordan vi kan forebygge forekomsten af spiseforstyrrelser hos mennesker med risikoadfærd og 3. Hvordan MCT kan anvendes til at styrke behandling samt dennes effektivitet i behandlingen af spiseforstyrrelser;13-15: Metakognitiv gruppesupervision samt selvrefleksion

Metakognitiv terapi ved: Dag 1: Misbrug (alkoholbehandling); Dag 2: Personlighedsforstyrrelser (borderline) 26+27 februar

Metakognitiv metodetræning; opsamling samt selvrefleksion 28 februar

Dag 1+2: Choice and Reality Therapy (William Glasser) 1+2 april OBS: UNDERVISNINGEN UDSKUDT PGA. CORONA-SITUATIONEN

Feedback på egen still og selvrefleksion 3. april OBS: UNDERVISNINGEN UDSKUDT PGA. CORONA-SITUATIONEN

Dag 1: Mindfulness-baseret kognitiv psykoterapi; Dag 2: Neuropsykologi 4+5 maj

Gruppesupervision og metodetræning herunder feedback på egen stil 6. maj

OBS! Dag 1+2: Choice and Reality Therapy (William Glasser) 10+11 juni

OBS NY DATO! Supervision, selvrefleksion samt afslutning 12. juni

 

OBS NY DATO! Metodetræning herunder feedback på egen stil 21. september

OBS NY DATO! Gruppesupervision 22.september

Studiegruppe: 21 lektioner

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven sendes til jer via mail den 12. juni inden kl.10. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 22. juni inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 22. juni om morgenen. Eksamensresultat/feedback modtages i løbet af august/september 2020.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.