KØBENHAVN 2018 start januar

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Alle dage fra 9-15.30):

 

Introduktion til metakognitiv terapi 31. januar 2018

Metakognitiv terapi for depression og depressive tilstande 1. februar 2018

Gruppesupervision 2. februar 2018

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder: OCD, socialangst og præstationsangst 21+22 februar

Færdighedstræning og feedback på egen stil 23. februar

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 19. marts

Gruppesupervision 20 marts

Dag 1+2: Acceptance and Commitment Therapy:  Introduktion til teori og metode 18+19 april

Gruppesupervision 20. april

Dag 1: Metakognitiv terapi for par og familier; Dag 2: Metakognitiv terapi for børn og unge 20+21 juni

Feedback på egen still og selvrefleksion 22. juni

Dag 1: Misbrug; Dag 2: Personlighedsforstyrrelser (borderline) 15+16 august

Gruppesupervision 17. august

Introduktion til positiv psykologi 12. september

Mindfulness-baseret psykoterapi 13. september

Gruppesupervision 14. september

Choice and Reality Therapy (William Glasser) 24. oktober

Neuropsykologi – hjernen i centrum 25. oktober

De studerendes oplæg 26. oktober

Metode- og færdighedstræning 15. november

Feedback på egen stil og selvrefleksion 16. november

Dag 1: Færdighedstræning: hvad har vi lært? Dag 2: Eksamensforberedelse: opsamling og repetition 6+7 december

Skriftlig opgave/eksamen. Opgaven sendes til jer via mail den 7. december inden kl.18. Den færdige opgave skal sendes til linda@neokognitiv.dk den 17. december inden kl. 11. Opgaven bedes venligst sendes TIDLIGST den 17. december og ikke før. Eksamensresultat/feed back modtages i slutningen af januar 2019.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.