Nyt Hold starter den 22. august 2018 i København

Uddannelsen fordeler sig på følgende datoer (Alle dage fra 9-15.30):

Introduktion til metakognitiv terapi (fælles modul) 22. august

Metakognitiv terapi for depression og depressive tilstande (fælles modul) 23. august

Gruppesupervision 24. august

Metakognitiv terapi ved angstlidelser og herunder (fælles modul): socialangst og præstationsangst 19. september og OCD 20. september

Færdighedstræning og feedback på egen stil 21. september

Metakognitiv terapi ved PTSD/posttraumatisk stresssyndrom og trauma 7. november

Metodetræning 8. november

Gruppesupervision 9. november

Metakognitiv terapi for par og familier 10. december

Metakognitiv terapi for børn og unge 11 december

Psykologiens historie (fælles modul) 12. december

En metakognitiv tilgang til afhængighed og misbrugsproblematikker (centreret omkring alkohol) 16. januar 2019

Den metakognitive forståelse af borderline 17. januar 2019

Gruppesupervision og metodetræning 18. januar

Introduktion til positiv psykologi 27. februar

Mindfulness-baseret psykoterapi 28. februar

Opsamling af opnået viden, strukturering af sagsformuleringer samt teknikker; Vi laver sammen en metakognitiv redskabskasse klar til anvendelse() 1. marts

Introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 3+4 april

Gruppesupervision 5. april

Choice and Reality Therapy (William Glasser) – 2 dage 22+23 maj

Feedback på egen still og selvrefleksion 24. maj

Introduktion til neuropsykologi – hjernen i centrum 12. juni

Metodetræning/eksamenstræning 13. juni

Studiegrupper 21 lektioner

ÅRSEKSAMEN: Skriftlig eksamen. Opgaven sendes til jer via mail den 14. juni 2019 inden kl.11. Opgavebesvarelsen skal sendes til linda@neokognitiv.dk senest den 24. juni inden kl. 16. OBS. Opgaverne må tidligst sendes til os den 24. juni kl. 8. Eksamensresultat/feedback modtages slut august/primo september.

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Pensum år 1 (yderligere litteratur oplyses på uddannelsen)

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag

Rollnik, S. & Miller, W.R. (2011): ”Den motiverende samtale”, Hans Reitzels Forlag

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag