Certificeret 4-årig neokognitiv psykoterapeutuddannelse med speciale inden for metakognitiv terapi

 

Uddannelsen er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening på basis af evalueringen udført af analysefirmaet Reflektor efter Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser.

Nyt hold starter: i København den 23. januar 2019. Se datoer og program her.

(Se datoer for igangværende hold med start den 22. august 2018 her.) 

Neokognitivt Institut er efter vores bedste overbevisning det eneste sted i Danmark, hvor man kan få en metakongitivt baseret 4-årig psykoterapeutisk uddannelse.

Neokognitivt Institut tilbyder en 4-årig psykoterapeutuddannelse på kognitivt grundlag inden for både 2. og 3. bølge med særlig vægt på metakognitiv terapi, som udgør uddannelses fundament, således at der er tale om over 130 timers undervisning og træning i metakognitiv teori og metode samt metakognitiv supervision. Undervisningen omfatter også andre psykologiske retninger samt mange forskellige fagrelevante emner, sådan at du får en vidensrig og unik psykoterapeutisk uddannelse med superviseret færdighedstræning. Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog, godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening samt forfatter til bogen: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi.”. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer.

I det følgende kan du læse mere om uddannelsen. Du kan få tilsendt den komplette studiebeskrivelse ved at sende en mail til: info@neokognitiv.dk.

Hvis du allerede har taget relevante kurser eller efteruddannelser (ud over adgangskraverne, som du kan læse mere om her), kan du få merit for dele af uddannelsen).  Kontakt os og hør nærmere om mulighederne.

Formål

Det overordnede formål med den 4-årige psykoterapeutuddannelse inden for kognitive terapier er at uddanne psykoterapeuter, der sikkert, ansvarligt, effektiv og etisk kan udføre psykoterapi baseret på kognition i praksis.

Uddannelsens mål og teoretiske ståsted

Uddannelsens teoretiske ståsted er nyere evidensbaserede kognitive terapier tilhørende primært den såkaldte tredje bølge. Det gælder eksempelvis Mindfulness-baseret psykoterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Metakognitiv terapi. Den tredje bølge inden for kognitive terapier karakteriseres overordnet set ved, at omstruktureringen af tankeprocesser foregår på et højere niveau, der hæver sig over selve det tankemæssige indhold. Uddannelses primære teoretiske fundament udgøres af metakognitiv teori og metode.

Psykoterapeutuddannelsen lægger op til, at de studerende får en omfattende viden om de forskellige kognitive tankesæt, således at der opbygges en varieret og solid psykoterapeutisk redskabskasse. Øvelser og træning i at udøve psykoterapi er en essentiel del af uddannelsen, eftersom ”øvelse gør mester.”

Gennem undervisning, færdighedstræning, supervision, egenterapi/feedback på egen stil og selvrefleksion vil de studerende opnå:

  • en omfattende og evidensbaseret teoretisk viden inden for kognitivt baserede terapier
  • psykoterapeutiske kompetencer, der vil sikre en effektiv udøvelse af terapi i praksis
  • en bedre selvforståelse via egenterapi/feedback på egen stil samt
  • selvrefleksive kompetencer inden for de kognitive tankesæt.

Uddannelsen i korte træk: Teori, metode og praksis

Undervisningen i teori omfatter blandt andet følgende emner: Psykoterapiens historiske udvikling, de kognitive terapiers historiske udvikling i samfundsmæssig sammenhæng, teori om kommunikation, teori om udvikling og personlighedsdannelse, de kognitive terapiers mål, sygdoms- og sundhedsforståelse, teori om psykoterapeutiske processer, relationelle processer, psykopatologi, psykiatriske diagnoser, indsigt i psykofarmaka, evidensbaserede psykoterapimetoder samt metodik og empiri fra psykoterapiforskningen. Undervisningen i metode og praksis omfatter blandt andet relevante metoder og teknikker inden for de kognitive psykoterapier, anvendelsesområder, undersøgelsesmetoder (blandt andet personlighedstests, angst, depressions-, intelligens-, PTSD- og OCD-målingsinstrumenter), indikationer og kontraindikationer, prognose, evaluering og rapportering samt etik og moral.

Øvelser og træning i psykoterapi er en central del af vores uddannelse. Når du om godt fire år sidder over for dine første klienter, vil hele terapi-situationen således slet ikke være fremmed for dig. Uddannelsen omfatter desuden gruppesupervision, egenterapi/feedback på egen stil, selvrefleksion og studiegrupper.

Pensum år 1 (yderligere litteratur oplyses på uddannelsen)

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Årspris: 45.000 kr. (Prisen inkluderer fuld forplejning og eksamensgebyr)

StedNeokognitivt Institut, Kirkegårdsvej 25 A, 1. sal, 2300 København.

Tilmelding: Via hjemmesiden: klik her. VIGTIGT: Ved tilmelding bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle Instituttets regler som beskrevet i tilsendt Studiebeskrivelse. Hvis du endnu ikke har modtaget Studiebeskrivelsen send os en mail til: info@neokognitiv.dk, så får du den tilsendt snarest muligt.

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Hvis fakturaen ikke allerede er blevet betalt, skal betaling forfalde senest dagen før uddannelsesstart. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

 

Følg os på Facebook.